VAR PROAKTIV I STÄLLET FÖR REAKTIV

3CHECKIT™ – FÖRUTSE PROBLEM OCH MINSKA DIN SUPPORT

Vad ska IT fokusera på om det finns hundratals eller tusentals datorer i drift? Akuta problem brukar styra prioriteringarna. Åtgärder på kort sikt leder sällan till långsiktiga lösningar.

Genom att förstå datorernas hälsostatus kan IT prioritera och planera för att:

  • Åtgärda ej fungerade appar/program till nytta för alla användare.
  • Identifiera datorer som ofta måste startas om och ominstallera program/mjukvara.
  • Säkerställa att antivirusprogram körs så att inte skadliga program sprids.

3CheckIT upptäcker även mindre allvarliga problem som användarna inte rapporterar. Problemen kan därmed åtgärdas innan de leder till något större fel. När IT kan förutse och åtgärda problem innan de blir akuta minskar behovet av support.

3CheckIT-portalen visar:

  • En grafisk översikt som innehåller datorernas hälsostatus.
  • Operativsystemets stabilitet.
  • Hur snabbt datorn startar om.
  • Problem med programvara.

Portalen ger både en nätverksöversikt och information om enskilda datorer.

FÖREBYGGA ISTÄLLET FÖR ATT ÅTGÄRDA

ANVÄND 3CHECKIT FÖR PRIORITERING AV VAD SOM BEHÖVER ÅTGÄRDAS

Additional content

3CheckIT är ett verktyg som rapporterar:

  • Potentiella problem med datorer.
  • Bestående problem.
  • Datorernas prestanda.

Med denna information kan IT förebygga problem och förbättra användarens produktivitet.

Beställ demo


3 Step IT tillhandahåller IT-leasing till kreditgodkända kunder. Erbjudandena kan variera från land till land och är eventuellt inte tillgängliga i alla länder. Erbjudandena kan ändras och är föremål för kreditgodkännande, upprättande av dokument som är godtagbara för 3 Step IT. 3 Step IT, 3ChooseIT, 3FindIT, 3CheckIT och Asset NG är varumärken som tillhör 3 Step IT Group Oy.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you for your subscription