Steg 3: Återanvändning av datorer och annan IT-utrustning

Utbyte och återtagning- nytt liv för gammal utrustning

Paragraphs

Att använda IT-utrustning bortom dess optimala livslängd kan verka som ett bra sätt att skjuta upp kostnader och spara pengar. Men för att undvika ökade service- och supportkostnader eller en högre frekvens av tekniska fel som orsakas av gammal IT är det smart att planera för löpande utbyten.

Vi gör det enkelt  att returnera och byta IT-ustrustning på ett hållbart sätt

Du kan undvika kostnaderna som är förenade med att nyttja gammal IT-utrustning och istället erbjuda de anställda modern och högpresterande teknologi.

Optimal livscykel för olika IT-klienter

3 Step IT

Byt ut din IT med hjälp av vår livscykelprocess och dra nytta av fördelar som:

Restvärden som minskar dina hyreskostnader

En mer väl planerad livscykelhantering som ger ekonomiska fördelar

En mer hållbar hantering av IT-utrustning som du byter

Gör lönsamma affärer utan att kompromissa med hållbarheten 

Processen går till så här: 

3 Step IT

Vi hämtar din gamla IT-utrustning vid hyresperiodens slut. Du blir meddelad i god tid före utbytesdagen.

3 Step IT

Vi packar, hämtar och gör i ordning utrustningen så att den kan återanvändas  i stället för att skrotas. Vi har egna rekonditioneringscenters och certifierade partners som tar hand om material från kasserad utrustning.

3 Step IT

Den upphämtade utrustningen går igenom en ISO27001 ackrediterad datadestruktionsprocess och all data raderas enligt infosec 5 standard. Varje enhet tilldelas sedan ett raderingscertifikat.

3 Step IT

Vi har ett nätverk av partners för att sälja begagnad utrustning, främst i Europa och endast till länder med kapacitet att hantera elektroniskt avfall. Det är viktigt för oss att rekonditionerad utrustning återanvänds på ett ansvarsfullt sätt.

3 Step IT

Du kan själv beställa din nya utrustning eller använda tjänsten 3ChooseIT och låta användarna välja sin utbytesenhet från er godkända produktkatalog. När den nya IT-utrustningen anländer börjar din nästa livscykel. 

3ChooseIT - låt användarna välja den utrustning de gillar

Läs mer

Gör dig av med gammal IT-utrustning, sälj den till oss

Läs mer

Lär dig mer om IT-återtag

Visste du att omkring 500.000 IT-enheter årligen hanteras i våra logistikcenter? 

Ladda ner vår infografik.

3 Step IT

Läs mer om de olika steget i vår livscykelmodell

Resan mot en hållbar IT hantering 

I vår e-bok berättar vi mer om varför en planerad utbytesprocess är väsentlig för verksamheten och vad du ska tänka på inför stora utbyten av IT. 

3 Step IT