Steg 3: Återtag

 

Paragraphs

Vår övertygelse är att en miljöpartner måste kunna hantera både återanvändning och återvinning. En leverantör som “tar allt” underlättar det administrativa jobbet. Vårt fokus kretsar kring en effektiv, säker och miljömässig återanvändning av elektronik. Allt för att minimera belastningen på miljön samtidigt som våra kunder ska kunna ta del av en bättre ekonomi genom att få marknadsmässiga priser för sin begagnade utrustning. 

Utrustningen som vi tar hand om erbjuds ett kundsegment båda nationellt och internationellt som ser vinster både för miljön och ekonomin genom att köpa begagnad elektronik. Vårt gedigna nätverk och den transparenta prismodellen tillsammans med öppenheten i våra affärer skapar förtroende och möjlighet till en öppen dialog. Prismodellen har också visat sig vara viktig för att kunna arbeta riktigt nära våra kunder. 

Med 3stepIT som samarbetspartner garanteras kunden en säker och miljövänlig hantering samt ett marknadsmässigt pris för sin utrustning. Affärsmodellen skapar stora miljö- och säkerhetsvinster och en hållbar grund för helheten.

3 Step IT

Under 2019 hanterade vi över 500 000 enheter - 98% av den uthyrda utrustningen vi tog tillbaka från kund kom till återanvändning.

Läs mer om återtag

"Att bli av med sin gamla IT-utrustning på ett säkert och miljövänligt sätt ser företagen ofta som en kostnad." - Henrik Sörestad, affärsansvarig för återtag av IT på 3stepIT

Läs blogginlägg

3stepIT:s processanläggningar är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 27001 (säkerhet).

Läs mer om ISO 27001

Vår återtagsprocess från början till slut

 1. Vi hämtar din gamla IT-utrustning vid hyresperiodens slut. Du blir meddelad i god tid före utbytesdagen.

  3 Step IT
 2. Vi packar, hämtar och gör i ordning utrustningen så att den kan återanvändas istället för att skrotas. Vi har egna processanläggningar och certifierade återvinningspartners som tar hand om material från kasserad utrustning.

  3 Step IT
 3. Den upphämtade utrustningen går igenom en ISO27001 ackrediterad datadestruktionsprocess och all data raderas enligt infosec 5 standard. Varje enhet tilldelas sedan ett raderingscertifikat.

  3 Step IT
 4. Vi har ett nätverk av partners för att sälja begagnad utrustning, främst i Europa och endast till länder med kapacitet att hantera elektroniskt avfall. Det är viktigt för oss att rekonditionerad utrustning återanvänds på ett ansvarsfullt sätt.

  3 Step IT
 5. Du kan själv beställa din nya utrustning eller använda tjänsten 3ChooseIT och låta användarna välja sin utbytesenhet från er godkända produktkatalog. När den nya IT-utrustningen anländer börjar din nästa livscykel. 

  3 Step IT

3ChooseIT - låt användaren själv välja ny utrustning.

Läs mer

Utnyttja värdet i er begagnade IT - få betalt och bidra till en mer hållbar IT.

Läs mer

Läs mer om de olika steget i vår livscykelmodell: