3CheckIT

Öka din proaktivitet med data om utrustningens hälsostatus

Additional content

3CheckIT upptäcker mindre allvarliga problem som användarna inte rapporterar. Problemen kan därmed åtgärdas innan de leder till något större fel.

3CheckIT-portalen visar:

1. En grafisk översikt som innehåller datorernas hälsostatus
2. Operativsystemets stabilitet
3. Hur snabbt datorn startar om 
4. Programvarans stabilitet
5. Att antivirusprogram körs så att inte skadliga program sprids 
6. Visar vilka datorer som är uppdaterade

3 Step IT

Se filmen och ta reda på hur 3CheckIT kan hjälpa er verksamhet:

Ta reda på mer om 3CheckIT och beställ en demo

Beställ en demo

Dra nytta av fördelar som: 

Gå från kortsiktig problemlösning till mer långsiktig och proaktiv planering

IT-supporten kan förutse problem och  därmed åtgärda dessa innan de leder till något större fel

Övervakning av utrustningens prestanda i realtid förebygger problem

Behovet av support från IT minskar och produktiviteten hos användarna ökar

Lär dig mer om 3CheckIT i vårt faktablad

Ladda ner

Se hur våra övriga verktyg kan kan komplettera 3CheckIT

Läs mer