Företagsansvar och hållbarhet

Hållbarhet ligger i vårt DNA och vi är stolta över att bedriva en miljöansvarig verksamhet som arbetar för ett bättre, grönare sätt att konsumera teknik på.

DEN GLOBALA UTMANINGEN

Att ta hand om vår värld

Vi tar hand om teknik världen över och tar detta ansvar på fullt allvar. Vi gör det eftersom utmaningen vi står inför är allvarlig. Elektroniskt avfall är nu globalt den snabbast växande typen av avfall och kommer att uppgå till 57,4 miljoner ton i slutet av 2021. Klimatförändringarna påverkar alla länder på alla kontinenter och skadar och stör ekonomier, samhällen och liv.

92 %

av företagsledare säger att en minskning av koldioxidutsläppen är viktigt för deras verksamheter

71 %

av världen lyder nu under e-avfallregleringar

14 %

av allt koldioxidutsläpp år 2040 kommer att genereras av IKT-sektorn

ATT ELIMINERA AVFALL

Våra hållbarhetsmål

Vårt mål är att växa på ett hållbart sätt och på ett sätt som stöder våra samhällen fullt ut. Bara under 2020 förhindrade vi framgångsrikt mer än 500 000 enheter från att hamna på soptippen. Men vi vill bidra ännu mer i takt med att vi växer.

 

Vårt syfte är att ta hand om världens it-utrustning och vi fokuserar våra olika ESG-insatser inom följande fyra områden:

3StepIT-people_icon1
Leadership in sustainable IT
3StepIT-recycle_icon2
Committed to zero waste
3StepIT-carbon_icon
Working towards a zero carbon future
3StepIT-sustainability-icon4
Growing sustainably
Utöver detta har vi följande mål:
3StepIT-economy-strategies-white
Develop and promote circular economy strategies
3StepIT-commit-to-zero-waste-white1
Commit to zero waste to landfill by 2030
3StepIT-commit-to-zero-white1
Commit to zero carbon by 2035
3StepIT-pursue-excellence-white
Pursue excellence in the way we run our business

Genom att införliva ovanbeskrivda åtgärder kan vi lösa några av vår tids största utmaningar:

3StepIT-corp-respon-climate-change-110px-icon
Klimatförändringar
3StepIT-corp-respon-elec-waste-110px-icon
Elektroniskt avfall
3StepIT-corp-respon-digital-divide-110px-icon
Digitala klyftor

Och bidra till FN:s globala mål:

9 Hallbar Industri
10 Minskad Ojamlikhet
12 Hallbar Konsumtion och Produktion
13 Bekampa Klimat-forandringarna

VÅR PÅVERKAN

Senaste hållbarhetsrapporten

Ladda ner vår hållbarhetsrapport och läs mer om de förbättringar vi bidrar med.


Ladda ner
hallbarhetsrapport-2020-3stepit-1

HÅLLBARHETSLÖFTEN

Vårt miljöansvar

För oss är det viktigt att visa vårt hållbarhetsengagemang varje dag. Vi gör det genom vad vi säger och hur vi agerar, och resultatet som vi uppnår är:

About-us-amazing-at-our-heart-icons (2)

98 % av de enheter som returneras till oss rustas upp och säljs vidare och bidrar därmed till att viss produktion av nya enheter uteblir

About-us-amazing-at-our-heart-icons (1)

Fem av våra sex anläggningar använder nu endast grön energi

About-us-amazing-at-our-heart-icons

Vi har undertecknat FN:s Globala mål för hållbar utveckling

About-us-amazing-at-our-heart-icons (5)

Och vi har tilldelats Grade A i Ellen MacArthur Foundation’s Circulytics™-utvärdering

3StepIT-amp-powerful-data-icon1.1

Cirkulär ekonomi

Vad betyder det i praktiken?

Öka dina kunskaper om cirkulär ekonomi och ta del av tips och råd om hur du kan bidra till en mer hållbar IT-användning.

Läs mer

ATT FÖRSTÅ VÅRA POLICYER

Ramverket som leder oss

På 3stepIT är våra policyer allt annat än bara något vi ställer i bokhyllan. För oss är policyer ett viktigt ramverk genom vilket våra anställda har frihet under ansvar att fatta rätt beslut.

About-us-amazing-at-our-heart-icons (3)
Uppförandekod

Behandla varandra med respekt

Ladda ner
About-us-amazing-at-our-heart-icons (1)
Kvalitets- och miljöpolicy

Behandla kunder och miljön med respekt

Ladda ner
About-us-amazing-at-our-heart-icons (4)
Informationssäkerhetspolicy

Behandla data och information med respekt

Ladda ner

WHISTLEBLOWING OCH RAPPORTERING

Hur vi agerar – bevakning och åtgärder

Om vi har agerat på ett sätt vi inte borde, så uppskattar vi att du rapporterar det. Vår whistleblowing-kanal är helt anonym och täcker allt beteende som kan skada individer, vårt företag eller miljön.

Rapportera ditt ärende

Marknadsledande lösningar

Bekanta dig med vår livscykelmodell för IT

Läs mer