Lösgör tid och kapital med Sale and Leaseback

Paragraphs

Om ditt företag äger all IT-utrustning som används, är det troligt att det är en stor andel kapital som är bundet i den. Samtidigt tar hanteringen av utrustningen värdefull arbetstid. Vi har utvecklat en smidig lösning: tjänsten Sale & lease back som innebär att du kan sälja din IT-utrustning till oss och hyra tillbaka den.

Utrustningen förblir till ert förfogande, men dess livscykelhantering överförs till oss. Du får direkt tillgång till utrustningens aktuella värde redo att användas till investeringar med högre avkastning.

3 Step IT
3 Step IT

En lösning med många fördelar för IT och ekonomi

Underlättar för IT-avdelningen:

  • Gratis tillgång till prisbelönat asset management system

  • Enhetlig teknisk och finansiell rapportering

  • En samlad vy med all nödvändig data underlättar hanteringen och ökar kostnadskontrollen

Fördelar för ekonomisk ledning:

  • Bundet kapital i balansräkningen minskar

  • Budgetering och rapportering blir tydligare

  • Vinsterna från försäljningen kan användas för att korrigera räkenskapsårets resultat

  • Nedskrivningsrisken överförs till leasingbolaget

Flexibla avtalsvillkor:

  • Enhetsspecifiska val vid hyresperiodens slut: returnera, förläng eller köp ut utrustningen

  • Möjlighet att förlänga hyresupplägget vid behov

  • Återtagstjänster tillgänliga vid avtalets slut: upphämtning, radering och vidareförsäljning av förbrukad utrustning