Effektivisera hanteringen vid nyanskaffning av IT-utrustning

Alla typer av IT-produkter måste förberedas innan de är redo att brukas för slutanvändaren. 3 Step IT:s Front End Services avdelning kan lagerhålla och hjälpa er med dessa förberedelser och anpassa era IT-produkter innan leveransen sker. Vi hjälper även till med smidiga leveranslösningar, installationer på plats och 1 till 1 byten. Allt för att få en smidig hantering av er utrustning vid nyanskaffningar och utbyte.

Vi erbjuder IT-konfiguration med storskalig industriell drift av PC, servrar, nätverksutrustning, mobiler, tablets m.m.

Våra vanligast efterfrågade tjänster är:

  •  Lager/Depåhantering av ny och begagnad IT-utrustning.
  •  Funktionstest (DOA-kontroll)
  •  Image/programvaru/applikationsladdning.
  •  Bio:s uppdateringar och andra kundunika konfigurationsönskemål.
  •  Administrativa tjänster som rapportering, uppdatering i Asset   Management system, aktivering i AD m.m.
  •  Hårdvaruinstallation med extra minne, annat grafikkort, montera    SIM kort m.m.
  •  Hantering av garanti/service/försäkringsärenden.
  •  Inventarie, stöld eller annat typ av märkning.
  •  Avemballerade leveranser i säkerhetsskåp.
  •  On-site installation och 1-1 byten.

3 Step IT har stor kunskap och mångårig erfarenhet av att förbereda och förkonfigurera, leverera och installera IT-utrustning till många kunder, både till stora och mindre företag. Vi har kunder/partners inom både offentlig och privat sektor.

Låt oss vara med vid ert nästa utbyte av PC, mobiler, servrar eller annan IT. Vi hjälper er att optimera processerna. Skapa en smidig hantering med förberedandet av den nya hårdvaran innan slutanvändaren får den och en effektiv leverans alternativt installation. Allt på ett kostnadseffektivt och högkvalitativt sätt.

Din inköps/IT-avdelning kommer att spara värdefull tid, få en förenklad vardag och slutanvändaren en positiv första upplevelse med sin nya utrustning.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you for your subscription