Miljövänligt återköp och säkerhetsradering av IT-utrustning - en tjänst från 3stepIT

 

Paragraphs

Vanliga frågor om 3stepIT:s återtagstjänst av elektronik

Vi får många frågor från våra kunder och partners om vår återtagstjänst. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar.

1. Hur stor del av utrustningen 3stepIT tar hand om säljs vidare?

97 procent av den IT-utrustning som lämnas in till oss säljs vidare för återanvändning. Resterande 3 procent lämnas till återvinning som tas om hand av vår miljöcertifierade återvinningspartner. Siffrorna baseras på återlämnad utrustning vid leasingperiodens slut.

2. Vem är den svenska partnern för återvinning som ni använder er utav?

I Sverige arbetar vi med svenska företaget Kuusakoski Recycling som har återvinningsstationer i Malmö (Skåne län) och i Korsberga (Jönköping län).

3. Vad händer med IT-utrustningen som lämnas in till er?

All IT-utrustning som lämnas till oss raderas på data och genomgår en rad säkerhetstester för att säkerställa utrustningen som ska säljas vidare på andrahandsmarknaden kan användas i ytterligare tre till fyra år. Därefter återställer vi IT-utrustningen till ursprungsskick innan den packas till försäljning.

4. Hur vet jag att ingen privat information eller data finns kvar på utrustningen som säljs vidare?

All IT-utrustning som kommer till våra anläggningar raderas på information med hjälp av den certifierade programvaran Blancco. Programvaran är branschens mest certifierade raderingsprogramvara som används av ledande företag, banker, myndigheter och försvarsorganisationer jorden runt. På detta sätt kan vi garantera att produkterna raderas på data till 100% av oss och ingen annan. 

5. Till vilka länder säljs IT-utrustningen vidare för återanvändning?

En mindre del av IT-utrustningen säljs i Sverige men över 90 procent går till export till distributörer utomlands, främst Europa. Polen är den största marknaden följt av Slovenien, Estland, Lettland och Litatuen.

6. Finns det någon risk att er IT-utrusting hamnar i orätta händer?

Vi säljer enbart fungerande utrustning där syftet för köpet är fortsatt användning av produkterna. Dessutom säljs utrustningen endast till länder med existerande lagar och regler för återvinning av elektronik, vilket innebär att utrustningen återvinns på ett korrekt sätt så långt det är möjligt då den använts färdigt. Vi kontrollerar samtliga företag som vill köpa begagnad utrustning av 3stepIT genom vårt Customer Verification program. Detta innebär att vi kontrollerar att partners följer våra policies och riktlinjer innan de kan köpa utrustning av 3stepIT. Länder som är svartlistade av USA och EU gällande exportsanktioner säljer vi givetvis inte till.

7. Varför bör företag lämna in sin IT-utrustning för återanvändning istället för återvinning?

Vid tillverkningen av en ny dator går det åt fossila bränslen, vatten, metaller och kemikalier motsvarade 10 gånger datorns vikt. För tillverkningen av t.ex. ett kylskåp eller en bil är samma siffra 1-2 gånger produktens vikt. Eftersom många delar i en dator eller annan IT-utrustning är fabrikstillverkade högtekonologiska komponenter som förstörs vid återvinning är den potentiella energibesparingen vid återanvändning av IT-utrustning upp till tjugo gånger större än vid återvinning. Detta innebär att om man kan förlänga livslängen för IT-utrustningen med tre till fyra år så skapas betydande miljövinster både i form av minskat utsläpp av växthusgaser men också en besparing av jordens råvaror.

8. Vad händer med produkterna som inte är funktionsdugliga som lämnas tillbaka till 3stepIT?

Utrustningen som inte längre går att använda återvinns på en godkänd återvinningsanläggning i Sverige. Vi använder oss uteslutande av anläggningar som drivs i enlighet med EU-direktivet för elektronikåtervinning - The Waste Electrical and Electronic Directive. Vår återvinningspartner i Sverige är Kuusakoski Recyling vars anläggningar är belägna i Malmö och Korsberga. Materialet i produkterna återvinns och används i möjliga mån för tillverkning av nya produkter.

9. Tar ni endast emot utrustning som 3stepIT en gång hyrt ut?

Alla verksamheter, stora som små är välkomna att sälja sin utrustning vidare till oss för en säker hantering och avyttring. 

10. Vilken typ av utrustning tar ni hand om?

Datorer, smartphones, servrar, nätverksutrustning, lagring, skrivare, AV-utrustning, tablets och skärmar.

3 Step IT

Målsättningen är att hjälpa er organisation att uppnå:

Enkel hantering med så lite administration som möjligt för er. 

Miljöriktig hantering som följer lagar, regler och förordningar.

Säker logistik, avidentifiering och radering inklusive raderingscertifikat.

Lönsam och effektiv hantering genom bästa tänkbara process med återbetalning samt återrapportering.

Frigör tid och kapital när tekniken ska bytas ut

Våra specialister gör en snabb värdering av din IT-utrustning. Du får hälften av pengarna direkt och hälften när hårdvaran bytt ägare. Fyll i formuläret och beskriv vilken typ av utrustning du vill sälja vidare. 

3 Step IT