Tillsammans skapar vi möjligheter för framtidens teknikexperter

- juni 28, 2023

Jämställd digitalisering: 3stepIT bidrar till Hello Worlds ”After School-program” inom digitalt skapande  

 

Teknologi och digitaliseringens framfart har blivit en självklarhet i våra liv; det har revolutionerat hur vi kommunicerar och tar till oss kunskap om världen, och det har hjälpt företag och samhällen att utvecklas.

 

Men även om många barn växer upp med mobiler och datorer i hemmet, så är det fortfarande långt ifrån alla som har tillgång till den senaste tekniken och därmed får möjlighet att utveckla de digitala färdigheter som krävs i framtiden. Till exempel visar en nyligen genomförd EU-rapport att endast 26 procent av befolkningen på landsbygden i Sverige har övergripande digitala färdigheter utöver de grundläggande. Och siffran i städer var nästan dubbelt så stor, 43 procent.

 

Oavsett var människor bor har digital kompetens idag blivit en förutsättning för många jobb. Av företag uppger 70 procent att kompetensbrist inom teknikutveckling hindrar dem från att hänga med i förändringar.

 

Det är därför som den ideella organisationen Hello World har lanserat ett gratis ”After School-program” som ger barn möjlighet att utforska webbdesign, kodning och spelutveckling. Programmet fokuserar på social integration och mångfald för att hejda den digitala ojämlikheten och tydliga könsskillnaden inom teknik.

 

“Det är inte bara den förväntade framtida kompetensbristen som är alarmerande utan även bristen på mångfald inom techsektorn, där endast 20 procent av mjukvaru- och systemutvecklare i Sverige är kvinnor och där unga med två föräldrar med högskoleutbildning i nästan dubbelt så stor utsträckning har en högskoleutbildning än de vars föräldrar inte har någon. Vi på Hello World anser att alla barn ska kunna få tillgång till teknik och lära sig hur man använder den – oavsett kön eller bakgrund. Därför är det extra viktigt att alla våra aktiviteter är kostnadsfria och finns på lättillgängliga platser som bibliotek, skolor och fritidshem” säger, Maria Arneng, generalsekreterare på Hello World.

 

3stepIT bidrar till programmet genom att skänka rekonditionerade datorer, och därmed får Hello World ett hållbart sätt att genomföra sina kurser, både sett till ekonomi och klimatpåverkan. Programmet testades under hösten 2022 med 500 datorer och nu planerar arrangörerna att skala upp för att nå ännu fler ungdomar – både teknikintresserade men även de som inte haft möjlighet att intressera sig för det ännu.

 

Det långtgående partnerskapet mellan Hello World och 3stepIT testades först i samband med "Hello World! Camp”, en lägerverksamhet som varje sommar tar emot tusentals barn från hela Sverige. 3stepIT bidrog glädjande till att stödja ungdomarna med rätt digitala verktyg och skapa lärorika och roliga läger genom att donera utrustning.

 

”Vi på 3stepIT brinner för hållbarhet och för att ge alla barn och ungdomar samma förutsättningar till lärande. Vårt samarbete med Hello World ger oss möjligheten att vara med och ge barn och ungdomar chansen att ta del av nya digitala kunskaper och erfarenheter. Genom det kan vi också visa på att begagnade datorer fungerar precis lika bra som splitternya, och att genom ett cirkulärt tänk där man tar tar hand om och vårdar sina prylar kan vi alla hjälpa till för att skapa en mer hållbar värld”, säger Jakob Lagander, vd 3stepIT Sverige.

 

Ta kontakt med oss om du är nyfiken på hur vi arbetar med Hello World-programmen eller om du vill lära dig mer om Cirkulär IT och vår trygga, säkra och hållbara tjänst. Kontakta oss här

Lär dig mer

Relaterade ämnen