Panel i Almedalen 2023: Kan smartare upphandlingar leda till sänkta kostnader och minskat klimatavtryck för offentlig sektor?

- juni 20, 2023

 

Almedalen23

 

Bristande prioritet från ledning, kompetensbrist och oro för högre kostnader är de tre största hindren för offentlig sektor i omställningen till cirkulär IT-hantering enligt en ny undersökning. Men kan smartare IT-upphandlingar leda till minskade kostnader och klimatavtryck? Och krävs beslut uppifrån?

 

Trots ambitiösa klimatmål visar en rapport från Klimatpolitiska rådet att Sverige halkar efter i klimatarbetet och en ny undersökning från 3stepIT visar att offentlig sektor ligger efter privat sektor. För att lyckas behålla en position som hållbart föregångsland är en effektiv omställning till cirkulär ekonomi avgörande. Som det avfallsslag med störst klimatpåverkan har IT en särskild roll i denna omställning. En paneldiskussion kring hur omställningen kan göras möjligt kommer att ledas med utgångspunkt från resultaten i en kvantitativ undersökning bland beslutsfattare och påverkare inom IT-inköp i offentliga verksamheter. Panelen består av Catharina Piper, Advokat & partner Moll Wendén Advokatbyrå, Sebastian Nordgren, Inköpschef Nacka kommun, Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef Adda Inköpscentral, Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef 3 StepIT.

 

Tid: onsdag 28 juni, 10:00-10:45

Plats: Strandvägen, H520, "Offentliga Affärers tält på hörnet Strandvägen/Hamnplan"

Mer information och karta

 

Medverkande:

Catharina Piper, Advokat & partner Moll Wendén Advokatbyrå

Sebastian Nordgren, Inköpschef Nacka kommun

Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef Adda inköpscentral
Stefan Lindqvist, Affärsutvecklingschef 3 StepIT

Moderator: Lars G Fröjd

 

För frågor och mer information kontakta Dick Hellströmer, chef för offentlig sektor på 3stepIT

dick.hellstromer@3stepit.com

 

Följ paneldebatten live via följande länk till webbsändning

Lär dig mer

Relaterade ämnen