Nytt AI-verktyg ska öka lönsamheten i att återanvända IT-utrustning

- april 17, 2024
 
I dag presenterar 3stepIT, specialist inom cirkulär IT, det första AI-verktyget för precis gradering och värdering av använda laptops. Verktyget har tränats på över 35 000 använda laptops och minskar felmarginalen i värderingsarbetet med upp till 90 procent genom att eliminera manuell bedömning. Därmed kan en ny branschstandard sättas med högre tillförlitlighet, lägre finansiell risk samt incitament för återbruk och vård av utrustning som kan höja lönsamheten för alla parter i värdekedjan.

 

Cirkulär IT och återbruk av IT-utrustning, såsom laptops och smartphones, adresserar stora miljö- och klimatproblem som uppstår i främst produktionsledet. Ett starkt incitament för effektivt återbruk av IT-utrustning är finansiellt – att få så mycket betalt som möjligt för datorer och mobiltelefoner så snart de inte längre används. I detta led har branschen, tills nu, förlitat sig på manuella bedömningar av laptops skick för värdering vid återtag.

Med ett kvarts sekels erfarenhet vågar jag påstå att våra processer för återtag och gradering av utrustning har varit bland de mest exakta i branschen. Trots det kunde vi se en enorm förbättring med det nya AI-verktyget. För våra kunder rör det sig om stora summor när IT-utrustning värderas och därför finns det inte längre något skäl att acceptera manuella processer i detta led, säger Jakob Lagander, vd på 3stepIT.

 

Verktyget har utvecklats tillsammans med den svenska AI-specialisten Aixia och består av såväl hårdvara för exakt fotografering, som artificiell intelligens för bedömning och gradering av begagnade laptops skick. AI-verktyget har tränats på bilder av mer än 35 000 olika laptops för att lära sig identifiera olika typer av skador samt enheternas generella skick. Utöver en mer precis värdering av IT-utrustning förväntas AI-verktyget bidra till en mängd positiva följdeffekter som i slutändan leder till ökat återbruk.

För första gången är det möjligt att sätta en branschstandard med precis efterlevnad vilket kommer att leda till högre förtroende från kunderna och minskad risk. Företag kommer se tydliga incitament för att vårda IT-utrustning och sluta kretsloppet snabbare när det har konkreta finansiella fördelar. Det här är ett tydligt steg mot att göra företag mer cirkulära, säger Jakob Lagander.

Vi är tacksamma för att 3stepIT gett oss förtroendet att vara en del av sin innovativa utveckling och för möjligheten att leverera morgondagens teknologi. Det både möjliggör och positionerar 3stepIT som en ledande aktör med hjälp av den nya AI-teknologin i sin produktionsmiljö. För Aixia är hållbarhet och återbruk otroligt viktigt och med ny AI-teknologi kan vi nå en helt ny nivå, säger Mattias Bergkvist, vd på Aixia.

 

Verktyget kommer att finnas tillgängligt vid 3stepIT:s svenska rekonditioneringscenter i Växjö från och med maj och på de andra centren i Finland och Norge i slutet av 2024.


Om 3stepIT

3stepIT är specialister på cirkulär IT och hjälper företag minska kostnader och klimatavtryck genom att etablera processer som omfattar anskaffning, hantering (asset management) och återtag av IT-utrustning. 3stepIT samlar in fler än 280 000 datorer, mobiler och surfplattor varje år för återanvändning och återvinning. 3stepIT grundades 1997 och har cirka 450 medarbetare i åtta länder.

Lär dig mer

Relaterade ämnen