Ny rapport: Stationära datorer överflödiga till följd av covid-19

- oktober 08, 2020

Nästan en tredjedel (29%) av alla stationära datorer som lämnades kvar på arbetsplatser runt om i Europa vid pandemins utbrott anses idag vara överflödiga och den ekonomiska situationen försvårar företagens arbete med att investera och förse anställda som jobbar hemifrån med ny IT-utrustning. Det visar en ny rapport som genomförts av Omnisis på uppdrag av 3stepIT.

Rapporten "The State of Business IT 2020" med svar från över 1000 IT-beslutsfattare från etablerade företag inom Europa, visar även att allt fler företag planerar en långsam återgång till arbetsplatsen under hösten och nästan en fjärdedel (23%) uppger att deras stationära datorer inte längre behövs och fyller inte heller i övrigt någon funktion framöver. För att inte tappa produktionskapacitet och konkurrenskraft planerar mer än hälften (52%) för mer inköp av bärbara datorer de kommande 12 månaderna, trots begränsad tillgång till investeringskapital.

 

Anställdas ökade önskemål om distansarbete och företagens svåra ekonomiska läge dominerade rapportens resultat. Utöver en ökad efterfrågan från arbetstagare på flexibla arbetstider (60%) planerar 47% av företagen för mer investeringar av mobil teknik och att tillåta anställda/fler anställda jobba hemifrån pemanent (60%).

 

Jakob Lagander, VD 3stepIT Sverige, kommenterar rapporten så här:  

- Investeringar av bärbar teknik för att förenkla arbetet hemifrån har varit nyckeln till framgång för många företag under våren. Men många fler står inför en stor uppförsbacke vad gäller just modernisering. För att bli en vinnare i det långa loppet är det väsentligt att utgå ifrån hur enheterna passar in i helheten och att undersöka hur partners kan bidra till lägre kostnader. Vad gäller all överflödig utrustning som inte längre behövs så representerar den både risk och möjlighet. Vi ser ofta att utrustningen håller ett värde som företag kan kapitalisera för att finansiera övergången till nya, mer flexibla arbetssätt.

 

Ladda hem rapporten The State of Business IT 2020 här!

 

Om undersökningen 

Innehållet i rapporten har samlats in via ett online-baserat formulär med hjälp av en specialiserad B2B-provpanel och genomfördes av det oberoende undersökningsinstitutet Omnisis, som identifierat individer med övergripande ansvar för IT-budgetar i organisationer med mer än 50 anställda. 

Totalt genomfördes 1  010 intervjuer med beslutsfattare inom IT, varav 28% var chefer på C-nivå. Intervjuerna färdigställdes under juli och augusti 2020 med deltagare från Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Österrike, Norge, Sverige, Finland och Danmark. 

Lär dig mer

Relaterade ämnen