ITAM - vad det är och hur din verksamhet kan dra nytta av det

- september 01, 2021

ITAM är en förkortning för “IT Asset Management”. Ordet är en anglicism, det vill säga ett engelskt ord som används som det är även i det svenska språket. Rakt översatt från engelskan betyder ITAM “informationsteknologisk kapitalförvaltning ” och används när man pratar om processen att hantera ett företags olika IT-tillgångar, till exempel datorer och mobiltelefoner och de mjukvaror och program som finns i dem.

 

Skillnaden mellan ITAM, SAM och DAM

Förutom IT Asset Management (ITAM) finns också något som kallas Software Asset Management (SAM) och Digital Asset Management (DAM). Det är områden som alla verkar inom IT-branschen men skiljer sig åt på följande vis:

 

  • SAM = Software Asset Management betyder ungefär “kapitalförvaltning av mjukvara” och används när man arbetar med att hantera och optimera bland annat inköp, uppstart, underhåll och avskaffande av mjukvarusystem och programvaror som används i datorer och telefoner. 
  • DAM = Digital Asset Management handlar på liknande sätt om förfarandet att hantera och strukturera stora mängder digitala dokument och filer, t.ex. bilder och illustrationer, presentationer och avtal. Vanligtvis innefattar ett DAM-system även att filerna är skyddade från piratkopiering och läckage. 
  • ITAM = IT Asset Management är ett samlingsnamn på ett system som hanterar både SAM och DAM och innefattar hela IT-kedjan.

 

Vad är ett ITAM-system?

Enkelt förklarat är ett ITAM-system en slags portal, vars främsta uppgift är att hjälpa dig som IT-administratör hålla reda på grundläggande information om verksamhetens IT-utrustning. Exempel på detta är bland annat utrustningens användare, typ, modell, inköpsdatum, garanti, pris, licenser, plats och avskrivning. 

 

För stora företag som har mycket kapital bundet i IT-utrustning kan ett ITAM-system hjälpa till att systematisera, förenkla och kostnadseffektivisera processen att exempelvis serva, uppdatera eller byta ut stora mängder IT-utrustning. Det är inte bara effektivt och bra för plånboken att använda ett ITAM-system, utan även för miljön då verktygets spårbarhetsegenskaper leder till minskat svinn, onödiga dubbleringar och systematiserad återanvändning. Fördelarna att investera i ett ITAM-system är minst sagt många och märks av i hela organisationen - från den enskilda användaren hela vägen upp till finans- och ekonomiavdelningen. 

 

Vill du veta mer om ITAM? Kontakta oss för att få en personlig genomgång av vad 3stepIT kan göra för ditt företag.

Vi har över 20 års erfarenhet av att utveckla, implementera och underhålla uppdaterade inventarielistor av IT-utrustning med vårt egenutvecklade ITAM-verktyg Asset NG. Vi hjälper dig ta kontroll över din IT-miljö, avlasta interna resurser och få ut mesta möjliga avkastning av dina framtida IT-investeringar.

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen