Intervju med 3stepIT Sveriges nya VD Jakob Lagander

- december 22, 2020

Den 11 januari 2021 tillträder Jakob Lagander tjänsten som vd för 3stepIT Sverige, då han tar emot stafettpinnen från nuvarande vd Peter Onstrand. Jakob kommer in med 20 års erfarenhet inom IT-sektorn och har tidigare haft positioner som både vd och COO inom Pedab Group, ett internationellt IT-lösnings- och serviceföretag. I dessa roller har han varit ansvarig för tillväxten av Pedab som gått från att vara en lokal IT-distributör till att ha kontor och verksamheter i åtta länder. Vi ställde några frågor för att lära känna honom lite bättre!

 

Hur skulle du beskriva din utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet? 

Studerade ekonomi på Uppsala Universitet med utbytesår både i Australien och Frankrike. Började efter studierna på IBM och fick min säljskolning där, men har senaste 12 åren varit på Pedab. En i grunden svensk IT verksamhet, men som idag har kontor i 8 länder. Både varit VD för Svenska verksamheten inom Pedab samt haft koncernrollen COO med ansvar för alla länders operation.

 

Vilka är dina drivkrafter?

Att bygga. Bygga verksamheter, bygga nya affärer och bygga framgång. Men också de mjuka värdena i att bygga en positiv och motiverande företagskultur där människor trivs, utvecklas och presterar.

 

Vilka är dina tre främsta egenskaper som ledare?

Omvandla visioner till verklighet. Förmåga att förklara och skapa förståelse för var vi skall, varför vi skall dit och framförallt hur det är möjligt. Problemlösare. Utmaningar och hinder kommer alltid finnas samt uppstå, men genom att se dessa ur olika synvinklar hittar man alltid en väg runt dessa. Entreprenör. Möjligheter finns överallt!

 

Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil?

Jag förväntar mig av andra samma sak som de kan förvänta sig av mig. Att leda handlar inte om att ge order, däremot att visa vägen och få hela organisationen att förstå, acceptera och följa med.

 

Vad är dina första intryck av bolaget?

Väldigt positiva, från första kontakten i rekryteringsprocessen har jag haft en positiv magkänsla för människorna, verksamheten och kulturen på 3stepIT. Verkar vara ett väldigt fint skött bolag med många duktiga och engagerade medarbetare helt enkelt.

 

Hur skulle du bedöma 3stepIT:s affärsidé och potential?

Alla verksamheter med ambitioner försöker idag skapa värde ur data och/eller digitalisera sin operation. Så det råder ingen tvekan om att behovet av IT bara kommer öka framåt. Att fokusera på och erbjuda livscykelhantering av IT är därmed inte bara en god affärsidé utan också en affär med stor och växande potential framåt. Till detta skall också adderas de miljöaspekter som kommer kunderna och faktiskt världen tillgodo genom en effektiv hantering och förlängd livscykel av IT.

 

Vad fick dig att söka jobbet?

Var givetvis många delar kombinerat, men de två avgörande faktorerna var dels de tillväxtambitioner koncernledningen presenterade och dels det faktum att man vill dra skalfördelar av att vara en stor koncern, men fortsätta upprätthålla det lokala entreprenöriella drivet.

 

Vad planerar du att utföra under din första tid?

Här måste man vara ödmjuk inför att den samlade kunskap och kompetens som redan finns på 3stepIT är långt större än den jag som enskild individ kan ha. Så mycket kommer kretsa kring att bygga vidare på denna och addera till det fina jobb som redan görs. Jag hoppas och tror att jag där kan bidra mycket med nya perspektiv och med min erfarenhet från andra delar av IT branschen.

 

Vad vill du uppnå som vd för 3stepIT Sverige?

Givetvis att ta positionen som ohotad marknadsledare inom livscykelhantering av IT. Men ännu viktigare för mig är att i marknadens ögon vara den självklara samarbetspartnern och leverantören för livscykeltjänster, både genom att ha den bästa leveransen men också genom att ha ett miljöfokus och miljötänk i allt det vi gör.

Lär dig mer

Relaterade ämnen