Genom innovation skapar Anticimex både hållbara och hälsosamma miljöer

- januari 16, 2023

Genom förebyggande åtgärder och hållbara lösningar har Anticimex revolutionerat inom skadedjursbekämpning. De skapar alternativ till skadliga bekämpningsmedel, som är bättre både ur miljösynpunkt och för oss människor. Terje Skaaland, ekonomichef på Anticimex berättar hur digitalisering och hållbarhet går hand i hand för att göra detta möjligt.

 

Anticimex är en ledare och innovatör och stöttar kunder på 18 marknader världen över. Anticimex hjälper sina kunder möta de nya kraven på hälsosammare miljöer och har ett gediget fokus på digitalisering och hållbarhet, områden som de anser är nödvändiga för att leverera de bästa resultaten till sina kunder. 

 

Anticimex CFO, Terje Skaaland, och 3stepIT:s CCO, Jason Skidmore, träffades för att prata om varför Terje anser att hantering av teknik med framtidsfokus är en strategisk prioritet för företag.  

 

Jason: Skadedjursbekämpning har alltid varit en viktig del i ett hälsosamt samhälle, men mycket har hänt inom området sedan Anticimex grundades på 1930-talet. Hur anser du att saker och ting har förändrats sedan dess? 

 

Terje: Vi startade 1934 som ett litet familjeföretag. I takt med att vi vuxit till ett globalt bolag, har vi hela tiden strävat efter att behålla det kundfokus som ett litet företag har. 

 

Vi insåg tidigt att människor vill ha lösningar som inte negativt påverkar deras eller omgivningens hälsa. För att uppnå detta behövde vi ett hitta ett nytt sätt att göra saker på. Vi började därför förespråka metoder där vi hjälper kunderna, att istället för att fokusera på det traditionella sättet att skadedjursbekämpa, titta på vilka åtgärder de kan ta till för att förebygga skadedjur. Om vi lyckas stoppa förekomsten av skadedjur innan problemen uppstår genom tidiga behandlingsmetoder, begränsar vi de skador som uppkommer när ett redan aktivt problem behöver behandlas.   

 

Jason: Vilken roll har digitaliseringen spelat här? 

 

Terje: Liksom i många branscher vände vi oss till tekniken för att hitta nya svar på äldre problem. Vi utvecklade en digital lösning som heter Anticimex SMART, vilket är ett intelligent system med strategiskt placerade sensorer som – som vi brukar säga – håller ett öga på de saker du inte vill se och rapporterar kontinuerligt tillbaka till vår datahubb. Genom ständig övervakning och att omedelbart kunna agera, förebyggs kostsamma angrepp på ett miljövänligt sätt. Vi använder också giftfria fällor för att hantera skadedjur effektivt. 

 

Det finns ett par betydande fördelar med detta tillvägagångssätt- Att lösa ett befintligt angrepp är både tidskrävande och kostsamt. Med Anticimex SMART kan vi arbeta proaktivt och agera snabbt på tidiga varningar och därmed hantera potentiella problem innan de blir betydande. Det är också bättre för miljön då vi kan använda 100% giftfria fällor. 

 

Jason: Det låter väldigt effektivt. Så det handlar om att minimera riskerna innan faktiska skador uppstår? 

 

Terje: Absolut. De flesta organisationer idag sysslar med någon form av riskhantering och vill begränsa exponeringen av sitt regulatoriska, miljömässiga och operativa ansvar. Och de flesta av oss behöver samarbeta med pålitliga partners för att lyckas med detta.  

 

Vi, Anticimex, erbjuder våra kunder konstant övervakning för att minimera risken för angrepp som kan skada företaget dess rykte. Våra giftfria fällor garanterar efterlevnad av lagar och förordningar och med hjälp av vår datahubb ger vi kunderna möjligheten att enkelt ta del av den information som behövs för revisionsändamål. 

 

Jason: Jag ser paralleller här till hur ni valt att hantera er IT-utrustning. 

 

Terje: Verkligen. Att samarbeta med likasinnade partners, är helt avgörande för att leverera en framtidsfokuserad strategi som förebygger och minimerar risker.   

 

Anticimex har arbetat med 3stepIT sedan 2012. 2018 genomförde vi tillsammans ett stort digitalt transformeringsprojekt på 18 platser i Norge, med mål att uppdatera tekniken och etablera en heltäckande drift- och supporttjänst och samtidigt ta hand om uttjänta enheter på ett hållbart sätt. 

 

Då vi aldrig tidigare hade genomfört ett så pass stort utrustningsbyte, var kravet att samarbeta med en partner som förstår hur avgörande digitalisering och hållbarhet är för framtiden, både för verksamheter och för kunder.  

 

En stor del av vår hållbarhetsstrategi fokuserar på medarbetarengagemang och välbefinnande, så att ha rätt digitala verktyg som kan stötta teamet är mycket viktigt för oss. Att bidra till en enklare vardag för våra medarbetare är ett av våra mål. 

 

Ett steg i detta är att vi finansierar vår IT-utrustning genom 3stepIT. Med en flexibel finansieringsmodell, frigörs kapital och riskerna med oförutsedda kostnader minimeras då vi kan utföra regelbundna och förutsägbara uppdateringar av utrustningen. 

 

Vi använder också 3stepIT:s Asset Management-plattform för all vår IT-utrustning. Det ger oss en fullständig kontroll och överblick över vår IT-park, samtidigt som det ger sänkta kostnader, förbättrar användarupplevelsen och säkerställer smidig IT-support för våra medarbetare. Detta har många paralleller med vår datahubb och det är fantastiskt att hitta en partner som inser värdet av att kunna agera snabbt på tidiga varningar och ta proaktiva steg mot en sund verksamhet.  

 

Jason: Hur anser du att 3stepIT svarar upp till era hållbarhetsvärderingar och ambitioner? 

 

Terje: Vi strävar efter att vara branschens mest miljövänliga alternativ, och därför samarbetar vi endast med leverantörer som delar dessa värderingar. Vi är som alla andra väl medvetna om de växande regulatoriska kraven företag har på sig för att agera hållbart. Vi vill känna trygghet i att vår uttjänta IT-utrustning hanteras både i enlighet med stränga datasäkerhetskrav och samtidigt bidrar till minimal miljöpåverkan.  

 

Som en del av 3stepIT:s cirkulära IT-livscykelhantering, samlas våra enheter i specialdesignade skåp och transporteras på ett säkert sätt till 3stepIT:s rekonditioneringsanläggning, där utrustningen genomgår en ISO-certifierad datasaneringsprocess, innan de rekonditioneras för vidare återförsäljning. 

 

Det här ger oss fullständig trygghet i att vi uppfyller vårt företagsansvar både när det kommer till datasäkerhet och hållbarhet då vi hjälper till att minska mängden e-avfall. Och vi är otroligt stolta över att kunna bidra till den cirkulära ekonomin och se till att IT-enheter får ett andra liv. 

 

 


 

Vill du veta mer om IT-livscykelhantering och hur vi kan hjälpa din verksamhet? Kontakta oss och få hjälp av någon av våra experter. 

 


Lär dig mer

Relaterade ämnen