3stepIT:s säljchef Robert Åholm ger svar på frågor om IT-livscykelhantering

- januari 17, 2020

I årets andra avsnitt av bloggserien Fråga Experten möter vi 3stepIT:s säljchef Robert Åholm. Med över 15 års erfarenhet av att implementera IT-livscykellösningar för privat och offentlig sektor har han en god förståelse för hur man löser komplexa IT-affärer. Även om läget ser dystert ut för många IT-avdelningar som påverkats hårt av minskade budgetar, ser han ljust på framtiden. Han säger själv att nyckeln till framgång är hårdvara som tjänst och poängterar att en livscykelhantering av IT-utrustning ökar organisationers förmåga att uppnå ekonomiska fördelar och produktivitetshöjningar.

 

Varför bör företag byta ut och uppgradera sin IT-utrustning regelbundet?

- Med ett strukturerat upplägg kan man erhålla den mest kostnadseffektiva lösningen för sin hårdvara, samtidigt som man ger de anställda bra verktyg så de kan utföra sitt arbete effektivt.

 

Hur lång är en optimal livslängd för kontorsdator eller en mobiltelefon på ett företag?

- För stationära och bärbara datorer är vår rekommendation 36 månader och för en smartphone är det 24 månader.

 

Hur kan det vara mer hållbart att byta ut en bärbar dator efter 36 månader? Borde det inte vara mer hållbart att bruka den så länge som möjligt?

- Det är en fråga vi ofta möter ute hos kund. När vi tittar närmare på det ser vi att en dator som brukas längre än 36 månader i den första användningsfasen riskerar att få en kraftigt reducerad total livslängd. När den gamla tekniken fasas ut för att göra plats för ny, har den inget eller ett väldigt begränsat värde kvar. Det gör att den inte kan exporteras till en ny användare. Resultatet blir en sämre resursanvändning som förhindrar tekniken från att tjäna flera användare under sin livstid.

 

Vilka är de största fördelarna med en livscykelmodell från 3stepIT?

- En livscykelmodell erbjuder företag och organisationer en mer effektiv användning av hårdvaran. Med hjälp av Asset Management-verktyg som inkluderas i tjänsten ges en tydligare överblick över vem som använder vad och säkerställer att tekniken byts ut som planerat. När livscykeln når sitt slut hämtas all hårdvara för att genomgå en säker rekonditioneringsprocess för att så småningom exporteras vidare till en nya användare. Denna allt-i-ett-lösning ökar företagets konkurrenskraft och bidrar till en högre användarnöjdhet tack vare regelbundna teknikskiften.

 

Kan du som kund själv välja vilken ny IT-utrustning du vill ha när det är dags att byta ut?

- Med vår lösning väljer kunden alltid vilken IT-utrustning de önskar. Med vår tilläggstjänst 3ChooseIT är det dessutom möjligt att låta användaren välja. Denna tjänst passar för verksamheter med en centraliserad IT där användaren har en frihet att på egen hand välja ny utrustning, utifrån en portfölj som är anpassad utifrån den egna verksamhetens tekniska behov.

 

Vad händer med kundens IT-utrustning och när den byts ut?

- Vi tar tillbaka utrustningen till vår processanläggning, där vi avidentifierar eventuell företagsspecifik information och rensar den på all känslig data. Därefter funktionstestas all utrustning för att så småningom säljas vidare till en ny användare.

 

Hur ser upplägget ut för en verksamhet som överväger att börja använda en IT-livscykelhantering?

- Det finns två vägar in i en livscykelhantering. Den allra vanligaste är att vi köper kundens befintliga uppsättning av hårdvara och hjälper till att finansiera den del av utrustningen som fortfarande är relativt ny samt alla kommande nyinköp. Alternativt så växer man in i en livscykelmodell, där alla nya investeringar blir en del av livscykeln samtidigt som man fortfarande brukar den egenägda utrustningen. När den egenägda utrustningen når en ålder av 24 alternativt 36 månader så hjälper vi till att hantera den på ett hållbart och säkert sätt.

 

För dig som vill lära dig mer om IT-livscykelhantering finns många bra blogginlägg om ämnet listat här nedan:

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen