Elektronikåtervinning har aldrig varit viktigare

- januari 04, 2022

Elektronik har blivit en stor del av vårt vardagliga liv. De senaste åren har vi fått se en rejäl tillväxt i elektronisk utrustning då konsumenter ständigt byter ut sina gamla mobiltelefoner, bärbara datorer och andra enheter mot de senaste produkterna på marknaden. Elektroniskt avfall har därför ökat och återvinningen av den har aldrig varit viktigare än vad den är idag.

Vad innebär återvinning av elektroniskt avfall?

Enkelt förklarat så är det en process som syftar till att återvinna material från elektroniskt avfall. På så sätt behöver man inte slösa bort viktiga resurser och man kan istället använda dem för att tillverka nya elektroniska enheter. Eftersom elektronik har en relativt kort livslängd kan diskussionen om att återvinna eller återanvända komma upp snabbt och vara en avgörande åtgärd.

Varför är det en så viktig process?

Elektroniskt avfall kan innehålla farliga kemikalier som kadmium och kvicksilver. När det slängs kan dessa farliga kemikalier läcka ut och förorena miljön, framförallt om materialet inte sorteras på ett ansvarsfullt sätt. Genom att återvinna materialet kan man på ett säkert sätt bruka avfallet, avlägsna kadmium och annat farligt material och på så vis begränsa miljöföroreningar.

 

En annan viktig anledning till att återvinna elektronik är nyttan man kan få från gammalt material. Elektroniska apparater är fyllda med ädelmetaller som aluminium, zink och koppar. Tanken med återvinning är att inte slösa bort dessa värdefulla metaller och istället använda de till nya produkter, vilket i sin tur minskar vårt beroende av nytt material och ökar användningen av förnybara resurser. Här kan du läsa mer om cirkulär ekonomi och hur 3StepIT arbetar med livscykelhantering.

 

Så, hur bör företag hantera sin förbrukade IT-utrustning?

En i vår värld enkel fråga med ett enkelt svar; sälj den vidare! Utmaningen för många, framförallt när det kommer till större organisationer, ligger i att skapa och upprätthålla interna rutiner som ser till att de anställdas IT-utrustning samlas in och sedermera raderas med korrekta metoder. Att ta itu med denna uppgift på egen hand utan någon vidare erfarenhet och dessutom välja ut en lämplig leverantör för vidareförsäljning av enheterna är en svår och tidsödande administrativ uppgift. Mot bakgrund av detta är det därför inte så konstigt att datorer och mobiler tenderar att falla i glömska i förråd eller skickas till deponi. 

 

Vi är väl medvetna om de utmaningar många företag har när det kommer till utbyte och hantering av förbrukad IT-utrustning. Med 3stepIT vid din sida har du en långsiktig partner som guidar dig genom både stora och små hinder, i allt från insamling till vidareförsäljning - med målet att minska säkerhetsriskerna och bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

 

Klicka här för att läsa mer om vår återtagstjänst REstepIT eller kontakta oss för en kostnadsfri värdering av din IT-utrustning.

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen