Fråga experten: Peder Necander, Remarketing Sales, 3stepIT

- februari 10, 2021

Insamlingen av förbrukad IT-utrustning ökar. Denna trend återspeglas tydligt i våra processanläggningar runt om i Norden som under 2019 samlade in över en halv miljon enheter tillsammans. Hela 98% av dessa rustades upp och fick ett nytt liv. Peder Necander, som jobbat med inköp av förbrukad teknik i över 10 års tid, ser positivt på utvecklingen. Men han understryker samtidigt att jobbet är långt ifrån klart. I det tredje avsnittet av 3stepIT:s bloggserie Fråga Experten, förklarar han hur 3stepIT:s återtagsprocess går till och ger tips om vad man som företag ska tänka på om man har gammal teknik liggandes på kontoret.

 

Kan vem som helst sälja sin begagnade IT-utrustning till 3stepIT?

- Om man ska generalisera, så kan alla verksamheter som har ett organisationsnummer sälja sin it till oss. Det gäller allt från företag, myndigheter och regioner till organisationer.

 

Hur går det till om jag vill sälja begagnad IT?

- Du kontaktar vår inköpsavdelning och berättar vilken typ av utrustning du vill bli av med och vilket skick den är i. Därefter värderar vi utrustningen, hämtar upp den i säkerhetsskåp och kör den vidare till vår processanläggning strax utanför Växjö. Därefter tar våra tekniker över jobbet med att funktionstesta utrustningen, radera dess innehåll och rusta upp den för ett nytt liv. Vid slutet av processen får du en detaljerad rapportering som redogör för vilken utrustning vi tagit emot, i vilket skick den varit och vad slutbetalningen blir. Ett digitalt raderingscertifikat skickas även ut tillsammans med en miljörapport.

 

Vad kan man se i miljörapporten?

- Rapporten visar detaljerat hur mycket CO2 -besparingar du uppnåt genom att sälja din it till återanvändning i kontrast till om en ny dator skulle behövt produceras.

 

Vad räknas som begagnad IT?

- Det finns olika aspekter man tittar på när it-utrustning ska till andrahandsmarknaden. Den bästa begagnade utrustningen är väl omhändertagen i sitt första liv. Ju bättre skick it-utrustningen är i, desto bättre pris kan man få på andrahandsmarknaden. En annan aspekt är åldern på enheten. Exempelvis har en dator i regel ett bra andrahandspris under sina första fyra år, sedan rasar marknadspriset markant.

 

Hur säkerställer företag som säljer begagnad IT till er att den återanvänds eller återvinns på rätt sätt?

- Vid möte med en ny kund brukar vi göra en ingående genomlysning av vår organisation och vår process för hur vi hanterar it-utrustning. Utöver det kan man även besöka oss i vårt logistikcenter i Klavreström och naturligtvis läsa in sig på det material vi tillhandahåller.

Vi har rigida processer och regelverk internt som säkerställer att vi säljer vår utrustning till certifierade återförsäljare och leverantörer i Europa. De måste genomgå vårt kvalitetsprogram, s.k. Customer Verification Programme, där vi regelbundet reviderar våra återförsäljare och ser till att de följer våra krav och riktlinjer.

 

Går det att köpa tillbaka samma utrustning som tidigare sålts till er? 

- Generellt sett är svaret nej, men vi har gjort undantag, exempelvis när kunder velat ge sin personal bra begagnad utrustning till ett bra pris.

 

I rapporten The State of Business IT 2020 som togs fram av 3stepIT säger 23% av de tillfrågade IT-cheferna att de fortfarande skrotar sin IT-utrustning, trots att de tycker det är viktigt att bidra till en mer hållbar IT-hantering. Varför tror du företag väljer att skrota sin teknik när det finns en uppsjö av bolag därute som kan hjälpa till?

- Under mina år i branschen har jag tyvärr ofta stött på skrotningsscenariot och det finns flera skäl till varför man hellre väljer ett sådant alternativ. Det allra vanligaste är att man saknar en tydlig process eller policy för hantering av teknik som ”gjort sitt”. Detta i kombination med tidsbrist och bristande resurser resulterar tyvärr ofta i att utrustningen ”glöms bort”. Det är synd att det blir så när det är så enkelt att få hjälp. Dessutom får man för det mesta en bra slant för utrustningen.

 

Vad är dina bästa tips till företag som sitter på stora mängder IT-prylar som inte längre används?

- Värdet på utrustningen sjunker snabbt, så vänta inte för länge med att sälja den vidare. Utse en person som ansvarar för att jobbet blir gjort. Etablera en varaktig rutin för hantering och insamling av förbrukad teknik från dina anställda. Ta kontakt, och samarbeta med en specialist som kan hjälpa er med att skapa just er rutin. Oavsett vilken återtagsleverantör ni väljer, be alltid om att få se ett raderingscertifikat och miljörapport vid avslutad process.

 


 

3stepIT är experter på återtag av uttjänt IT-utrustning med över 20 års erfarenhet inom området. Vårt fokus kretsar kring en effektiv, säker och miljöriktig återanvändning av elektronik. Allt för att minimera belastningen på miljön samtidigt som våra kunder skall ges möjlighet till en bättre ekonomi genom att få marknadsmässigt betalt för sin begagnade utrustning.

 

Önskar du få din gamla IT-utrustning värderad? Tveka då inte att kontakta oss så återkommer vi med en kostnadsfri offert! 

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen