Checklista för budget och planering 2021

- januari 06, 2021

Sitter du och planerar IT-budgeten för 2021? Då är vårt tips att du överväger leasing som alternativ. Det är ett enkelt alternativ för att lösa nya eller utökade behov av IT-utrustning samtidigt som det inte binder ditt rörelsekapital eller kreditutrymme. Vi har sammanställt en kort checklista för att hjälpa dig med budgetplaneringen för 2021.

 


1. Möjliggör tillväxt genom smarta investeringar

I budgetplaneringen bör investeringarna fokusera på att möjliggöra tillväxt för kärnverksamheten. Ett sätt att göra det är att frigöra resurser i andra delar av organisationen som kan investeras i kärnverksamheten. En lösning är att ställa sig frågan vad ni bör äga och vad ni kan leasa istället.

 

2. Sälj gammalt, hyr nytt
Det behöver inte vara komplicerat att förändra företagets syn på IT-affären. Att äga IT-utrustning är ett föråldrat synsätt, idag är tillgänglighet det som bör prioriteras – det ger anställda en bra chans att vara produktiva. IT-utrustningen som ni har idag går att sälja samtidigt som ni börjar leasa er nya utrustning.

 

3. Säkerställ transparens
Kostnader och utgifter bevakas noggrant av ansvariga på företaget då finansiella överraskningar är ovälkommet. Ansvariga instanser på företaget behöver veta hur utgiftsprognosen ser ut för hela företaget, ofta nedbrutit på avdelningsnivå och månadsbasis. Leasing är en smart lösning som fördelar investeringskostnaden över tid och gör det enkelt att planera budgeten då ni i förväg känner till leasingavgiften för hela perioden.

 

4. Förbättra hållbarheten i företaget
Hållbarhet är en växande angelägenhet för företag och organisationer. Vår livscykelhantering är ett utmärkt exempel på hur IT-avdelningen kan vara en del av den cirkulära ekonomin.  Att välja ett mer hållbart sätt att hantera er IT-utrustning under nästa år sparar både ni och miljön på.

 

5. Förbered er på förändringar i det vardagliga arbetssättet
Distansarbete, en mångfald av produktivitetsverktyg, flexibla kontorslokaler, smarta kontor och nya anställda med nya vanor kommer att förändra de dagliga rutinerna. Och kommer att vara en nyckel för framtida konkurrenskraft. För att inte hamna på efterkälken gäller det att skapa en flexibel verksamhet. Ett steg i den förändringen är att skapa mer flexibilitet i budgeten genom att undvika oflexibla köpbeslut.

 

6. Minimera risker och oförutsedda kostnader
Minimera riskerna kopplat till er IT-utrustning för att undvika ovälkomna utgifter. Med ett asset management-verktyg kan ni registrera alla företagets enheter och på så sätt spåra dem och kontinuerligt övervaka deras prestanda. Färre enheter kommer att försvinna. Och genom att bevaka prestandan kan ni enkelt se när det är dags att hitta ett nytt hem för den begagnade utrustningen. Det är både enkelt och säkert, och framförallt är det ekonomiskt smartare än att lägga den i ett förråd och låta den samla damm.

 

7. Så vad bör ni äga?
Vad ni bör äga beror såklart mycket på vilken bransch ni arbetar inom. Men svaret på vad ett företag inte bör äga under 2021 är enkelt: Inga datorer. Inga telefoner. Inga lokaler. Inga bilar

 

Att investera i dyra enheter som sjunker i värde och snabbt blir föråldrade är inte smart. Med den här checklistan som utgångspunkt kan du budgetera företagets IT-investeringar på ett sätt som frigör resurser, gör IT-upphandlingen enkel och transparent samt effektiviserar era supportprocesser.

 

Vill du få hjälp med att skapa en mer framtidssäker och kostnadseffektiv IT-miljö med hjälp av vår livscykelmodell? Tveka då inte att kontakta oss så berättar vi mer!

 

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen