Återanvändning av IT - en viktig väg mot en cirkulär ekonomi

- oktober 08, 2019

En undersökning från McMaster University i Kanada visar att mindre än 1 procent av alla smarta telefoner återvinns, en skrämmande låg siffra med tanke på den påverkan som tillverkning och inköp av nya telefoner har. Dessutom framkommer det i rapporten att producera en ny smart telefon innebär användning av lika mycket energi som att äga och ladda en telefon i tio år.

 

Smarta telefoner stod för 1 procent av det totala koldioxidavtrycket år 2007, den siffran har idag växt sig tre gånger så stor och väntas fortsätta att öka till över 14 procent år 2040. För att lösa det växande problemet och vända trenden är återvinning och framför allt återanvändning av enheter ett måste. Statistiken visar att det finns enorma fördelar att vinna på att förlänga livslängden på mobiltelefoner, datorer och annan utrustning ytterligare några år. För precis som att det är mer miljövänligt att köpa en begagnad bensindriven bil än en ny hybrid eller elbil, är det mer hållbart att återanvända gammal IT-utrustning.

Som företag är det viktigt att ta sitt ansvar och agera förebild. Genom att se över sina egna IT-resurser och etablera ett hållbart tänk bland sina medarbetare kan företag göra ordentlig skillnad. Det kan vi på 3stepIT både hjälpa till med och bevisa. Med över tjugo års erfarenhet inom cirkulär livscykelhantering av datorer och mobiltelefoner vet vi vad vi pratar om och vi vågar till och med kalla oss experter. Vi har sedan 2015 förlängt livslängden på över 2 miljoner IT-enheter genom rekonditionering och vidareförsäljning.

 

Läs mer om cirkulär ekonomi - vad det är och hur det går till i praktiken

 

Men arbetet med att utforma en långsiktigt hållbar avveckling av IT-utrustning är långt ifrån klart. En ny undersökning vi tog fram förra året visar att det fortfarande råder okunskap bland IT-beslutsfattare om hur gammal teknik ska tas om hand. Nedan listar vi fyra punkter som hjälper dig etablera en mer resurseffektiv IT-lösning med hållbarhet som ledstjärna:

 

1. Ta personligt ansvar för de enheter du använder samt etablera en medvetenhet bland dina medarbetare kring återanvändning. Nuvarande “slit och släng”-beteende måste förändras. Varje person är ansvarig för sina enheter och måste förstå att de i framtiden ska återanvändas. Högre krav måste ställas på att ta hand om och skydda utrustning, genom exempelvis skärm- och stötskydd och andra åtgärder för att förlänga deras livslängd.

 

2. Skaffa dig en bättre kontroll över din IT-utrustning med hjälp av ett ITAM-verktyg. Genom att samla all enhetsdata på ett och samma ställe i form av en portal kan du enkelt administrera över utrustningens kostnader, placeringar och utbytesintervall och frigöra både tid och digitalisera er administration och era manuella processer.

 

3. Ta fram en tydlig strategi i syfte att hitta en standard för er IT-park. Det ska inte vara “teknik för teknikens skull” utan tekniken ska anpassas efter användaren, hålla de produktiva och underlätta deras arbete.

 

4. Lagra inte era gamla IT-prylar på hög i ett förråd. Sälj den vidare istället, få betalt och stärk ert hållbarhetsarbete. Se till att anlita specialister för avveckling och bortforsling av teknik som gjort sitt. Med rätt samarbetspartner får du hjälp med projektledning, upphämtning, dataradering och vidareförsäljning vilket innebär att du får tillbaka pengar för utrustningens aktuella marknadsvärde. 

 

 

3stepIT:s återtagstjänst för uttjänt IT; REstepIT, kretsar kring en effektiv, säker och miljöriktig återanvändning av elektronik. Förutom att bespara dig värdefull tid erbjuder tjänsten marknadsmässiga priser för utrustningen och full spårbarhet genom hela processen; från upphämtning till vidareförsäljning.

 

Vill du få din utrustning värderad? Kontakta oss så återkommer vi med en kostnadsfri offert!

 

Relaterade blogginlägg om cirkulär ekonomi:

 

 

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen