Är vi på väg mot en e-avfallskris?

- maj 12, 2020

Gemensamt för många branscher är att hemarbete blivit den tillfälliga normen. I samband med detta har en stor del av de stationära datorer som tidigare brukades på arbetsplatsen lämnats övergivna och ersatts av bärbara datorer. Enligt vår senaste rapport State of Business IT 2020, anses numera en tredjedel av alla stationära datorer som lämnades kvar på arbetsplatser runt om i Europa vid pandemins utbrott idag vara överflödiga.

Enligt FN:s Global E-waste Monitor-rapport genereras det 53,6 miljoner ton elektroniskt avfall globalt varje år, vilket kan jämställas med att kasta bort 1000 laptops varje sekund. Och den numera överflödiga stationära utrustningen har lett till en ökad oro för en växande e-avfallskris - om inte företagen säkerställer att utrustningen tas om hand på ett miljöriktigt sätt. 

 

Vi frågade över 1000 personer i vår marknadsrapport The State of Business IT med ledar- och chefsroller inom IT: hur hanterar ni färdiganvänd it-utrustning inom er verksamhet?

 

  • 25% av företagen svarade att de i nuläget saknar en tydlig process eller policy för avveckling av IT-tillgångar och att de däför placerar utrustningen i låsta förråd på kontoret

  • 1 av 10 företag medger att de skrotar sin gamla IT-utrustning

  • 36% säger sig inte veta var deras gamla IT-prylar tar vägen

 

Som ett resultat av den växande e-avfallskrisen ökar trycket bland beslutsfattare inom IT att anta mer hållbara metoder för inköp och avveckling av IT-relaterade tillgångar. Vår rapport visar, glädjande nog, att hållbarhet numera är en viktig del av IT-strategin för nästan en tredjedel av företagen i Europa.

 

Men överflödig IT-utrustning innebär inte bara risker i form av känslig företagsdata som kan utnyttjas på fel sätt om den hamnar i orätta händer utan även möjligheter för den som lyfter på blicken. Ofta har utrustningen (såvida den inte är supergammal) ett värde som går att omvandla till pengar genom att sälja den vidare.

 

3stepIT har över 20 års erfarenhet av att köpa in IT-utrustning från företag och placera de begagnade enheterna hos användare som inte har behov av den senaste tekniken. Våra säkerhetsmedvetna IT-lösningar har fört oss till en marknadsledande position och vi har sedan 2015 förlängt livslängden på över 2 miljoner (!) datorer och mobiler genom vår återtagstjänst REstepIT.

 

För mer information om REstepIT vänligen klicka här

 

Har du frågor om vår rapport om IT-marknadens utmaningar och möjligheter i spåren av covid-19? Tveka då inte att kontakta oss!

 

 

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen