5 anledningar till varför du ska leasa och inte äga

- april 12, 2018

Ska ditt företag investera i IT-utrustning, bilar eller maskiner? Då är leasing en smart lösning som fördelar investeringskostnaden över tid samtidigt som ditt företag säkerställer att ni ger era anställda en bra chans att vara produktiva tack vare välfungerande utrustning.  

Att använda istället för att äga saker är ett koncept som blir allt populärare bland såväl företag som privatpersoner. Leasing, som är en form av långtidshyra, innebär kort och gott att ditt företag använder utrustningen medan det är leasingföretaget som äger den. För dig som överväger företagsleasing, men fortfarande inte är helt övertygad, har vi sammanfattat i fördelarna med leasing som finansieringsform i fem punkter:

 

  1. Enkelt och snabbt. Leasing är ett enkelt sätt att lösa ett nytt eller utökat behov av utrustning eller inventarier. Du kan göra det utan att varken binda ditt rörelsekapital eller låsa in ditt kreditutrymme. Dessutom är beslutsprocessen oftast kortare vid leasing än vid köp eftersom det är ett mindre beslut att hyra något än att köpa.

  2. Du behöver ingen säkerhet. När du finansierar ditt köp genom leasing behövs vanligtvis inte några kompletterande säkerheter. Istället kan produkterna du leasar stå för den säkerhet som du annars måste lämna vid banklån.

  3. Enklare att planera. Kostnaden för leasingen är anpassad till produkternas ekonomiska livslängd. Hur lång leasingtiden är beror på vilken typ av produkt du leasar. För IT-utrustning är exempelvis leasingtiden oftast tre år, där förutsägbarheten kring budgetplanering, likviditet och utbyten blir enklare då du i förväg känner till leasingavgiften för hela perioden.

  4. Avdragsgillt. Leasingavgiften är avdragsgill. Avgiften får alltså skattemässigt dras som en kostnad. Även hela momsen på leasingavgiften får lyftas. I och med att den leasade utrustningen normalt inte behöver tas upp som en tillgång i balansräkningen påverkas endast rörelseresultatet under leasingperioden.  

  5. Flexibilitet. Leasing är en flexibel finansieringsform eftersom det tillåter dig att anpassa dina kostnader till förändringar på företaget och i omvärlden. Ta IT som ett exempel. Om du köper din IT-utrustning är det vanligast att dess värde skrivs av på tre till fyra år, oavsett vad som händer med teknikutvecklingen. Om du istället leasar din IT kan du välja att förändra periodiseringen av kostnaden och förkorta eller förlänga tiden för användning beroende på hur verkligheten ter sig.


Som leasingkund betalar du en fast avgift per månad eller per kvartal för den utrustning som ingår i leasingavtalet. Kostanden beror dels på utrustningens restvärde och dels på under hur lång period du väljer att leasa utrustningen. Även om leasing ofta utgör ett sätt att finansiera nya eller utökade behov finns det även en cirkulär komponent i konceptet. När din leasingperiod avslutas och det finns ett värde kvar i produkten kan du antingen köpa ut produkten och fortsätta använda den, alternativt låta leasingföretaget sälja utrustningen vidare. Slutresultatet blir mindre slit och släng och ännu mer användning under en längre period än vad som annars hade varit möjligt eller produktivt för företaget.

 

På 3stepIT har vi hjälpt företag att finansiera sin IT-utrustning sedan 2001 och hoppas att fler företag i framtiden kommer upptäcka fördelarna med att använda framför att äga!

 

Läs mer om vår finansieringsorienterade livscykelmodell här

 

Lär dig mer

Relaterade ämnen