EFFEKTIVISERA HANTERINGEN AV DATA MED API INTEGRATION

Title

Effektivisera hanteringen av data med API-integrationer

En effektiv IT-administration ger verksamheten en bättre kostnadskontroll, bättre efterlevnad av rutiner och regler samt ökad flexibilitet. Men var ska man börja? Svaret på denna fråga stavas API Integration. Administrationen kring IT kan vara en enformig och långdragen process fylld av repetativa uppgifter som de flesta IT-avdelningar skulle vilja automatisera. Om människor ska involveras – som det är idag – så måste IT-experter sträva efter en tydlig process och ett centraliserat IT-verktyg för hanteringen av enheter.

Det är ofta lättare sagt än gjort. Administration av IT omfattar ansvar över en stor mängd information från olika system som inte hör ihop. När informationen kommer från olika system så ökar risken för dupliceringar och osammanhängande information.

En praktisk lösning på problemet? IT-integration.

Centralsystemet för IT bör integreras med andra applikationer som i slutet av dagen skapar fördelar som:

Bättre processer: Automatiserade dataöverföringar hindrar dig från att slösa bort resurser på datainslamling och övervakning av processer. Du kan förvänta dig en högre effektivitet och snabb respons från automatiska uppgifter eftersom de fungerar bättre och är mer exakta. 

Förbättrad kvalitet av data: Automatiserad synkronisering garanterar kvalitetsdata genom att eliminera risken för mänskliga fel. Realtidsvisning av data är avgörande för att göra välgrundade val. När all information om enheterna är lättillgänglig på ett och samma ställe kan IT-avdelningen ge bättre service till slutanvändaren och möjliggör smidigare utbyten. 

Tid och kostnadsbesparingar: Istället för att uppdatera flera olika system uppdateras enhetsinformationen på ett ställe som sedan synkroniseras med andra system. Det låter verksamheten frigöra resurser för mer innovativa aktiviteter som bidrar till tillväxt.

Läs också: Så undviker du höga investeringskostnader och krångliga utbyten av IT

Med dessa fördelar i åtanke kanske du undrar hur man på enklaste sätt integrerar olika system

Det vanligaste tillvägagångssättet för att länka olika program görs med Application Programming Interfaces, eller API:er. API är helt enkelt en uppsättning av regler som tillåter åtkomst till systemets egenskaper eller data. Lite som en slags tolk, som kommunikationen går genom. API-integreringar är byggstenarna i ett modernt ekosystem för applikationer och har blivit en nödvändighet för många företag i syfte att förbättra arbetsflödet. Därför är det viktiga att hitta applikationer – inklusive system för hantering av IT-enheter – som är utrustade med integrerade API:er.

Som svar på detta behov erbjuder 3 Step IT våra kunder den nya API-familjen: 3ConnectIT, som möjliggör automatiserade processer för administrationen kring IT. Vill du lära dig mer 3ConnectIT och ta reda på hur den kan underlätta er verksamhet? Läs mer här.

Läs också: Skaffa bättre kontroll över utrustningen du äger med Asset NG

AddToAny