Är vi på väg mot en e-avfallskris?

Nya flexibla arbetssätt har gjort den stationära IT-utrustningen överflödig

Title

Är vi på väg mot en e-avfallskris?

Gemensamt för många branscher är att hemarbete blivit den tillfälliga normen. I samband med detta har en stor del av de stationära datorer som tidigare brukades på arbetsplatsen lämnats övergivna och ersatts av bärbara datorer. Enligt vår senaste rapport State of Business IT 2020, anses numera en tredjedel av alla stationära datorer som lämnades kvar på arbetsplatser runt om i Europa vid pandemins utbrott idag vara överflödiga.

Detta har lett till rädsla för en växande e-avfallskris om inte företagen ser till att utrustningen hanteras på ett miljöriktigt sätt. 

Stationära datorer som inte längre behövs som ett resultat av arbete hemifrån under pandemin

Elektroniskt avfall var redan ett problem före coronapandemin. Enligt FN:s Global E-waste Monitor-rapport genereras det 53,6 miljoner ton elektroniskt avfall globalt varje år, vilket kan jämställas med att kasta bort 1000 laptops varje sekund(!).

Vi frågade över 1000 personer med ledar- och chefsroller inom IT: hur hanterar ni färdiganvänd it-utrustning inom er verksamhet?

På denna fråga var svaren oerhört spridda och det verkar råda osäkerhet kring hur man gör sig av med gammal teknik på ett ansvarsfullt och hållbart sätt:

- 25% av företagen svarade att de i nuläget saknar en tydlig process eller policy för hantering av teknik som ”gjort sitt” och att dem därför placerar utrustningen i låsta förråd på arbetsplatsen
- 1 av 10 företag medger att de skrotar sin IT-utrustning trots att den fortfarande fungerar
- 36% vet inte vart deras e-avfall tar vägen

Vägen mot en mer hållbar utveckling

Som ett resultat av den växande e-avfallskrisen ökar trycket bland beslutsfattare inom IT att anta mer hållbara metoder för inköp och avveckling av IT-relaterade tillgångar. Vår undersökning visar att hållbarhet nu är en viktig del av IT-strategin för nästan en tredjedel av företagen i Europa. Ledande IT-chefer letar efter en bättre och grönare lösning för att hantera IT-utrustningens livscykel.

Överflödig IT-utrustning innebär inte bara risker i form av känslig företagsdata som riskerar att hamna i orätta händer utan även möjligheter för den som lyfter på blicken. Ofta har utrustningen (såvida den inte är supergammal) ett ekonomiskt värde som går att frigöra genom att sälja den vidare. 3stepIT har en erfarenhet av att köpa in begagnad IT-utrustning - och sälja den vidare för återbruk - som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Sitter du på ett stort antal datorer eller mobiler som du tror eller vet fortfarande har ett värde och som dessutom är i bra skick? Vänd dig då till vår REstepIT-avdelning för att få en uppfattning om vad utrustningen är värd.

Vill du bekanta dig med vår rapport om den europeiska it-marknadens utmaningar och möjligheter i spåren av coronapandemin gör du det här.

Rapporten behandlar följande tre ämnen med svar från över 1000 personer med ledar- och chefsroller inom IT:

- Flexibla arbetssätt och effekterna av covid-19
- Elektroniskt avfall och behovet av hållbar IT
- Tillgång kontra ägande - ett nytt sätt att förvärva och hantera IT

 

 

AddToAny