Bli vår partner

Partnerskap inom finansiering och IT för mer framgång i gemensamma affärer

Additional content

Vi samarbetar med finansbranschen och IT-leverantörer för att hjälpa dem och deras kunder att fortsätta växa. Kunderna erbjuds ett mer kostnadseffektivt och hållbart sätt att investera i ny teknik.  

Få ut mer av IT

Vi gör det möjligt för våra IT-partners att erbjuda finansieringslösningar till sina kunder vilket samtidigt ger stöd för en effektiv livscykelhantering.

ikon-spargris

Finansiering kan öka kundernas köpkraft så att du kan sälja mer.

ikon-tre-steg

Finansiering kan hjälpa dig att ta fram mer attraktiva erbjudanden så att du kan vinna fler affärer.

ikon-ihopkopplad

Diskutera finansieringsvillkor med CFO eller VD och anpassa lösningen till kundens budget eller påverkan på nyckeltal.

ikon-pengar

Förbättra ditt kassaflöde, minska din kapitalbindning och eliminera din kreditrisk. 3stepIT betalar fakturan inom några dagar efter kundens leveransgodkännande.

ikon-återvinning

Det är enkelt att etablera löpande merförsäljning tack vare att finansiering redan säkrats för dina kunders kommande inköp. 

ikon-prislapp

Stimulera kunden till nya inköp vid hyresperiodens slut. Proaktiv bearbetning ger i regel ytterligare inköp. Diskussioner med kunder under hyresperioden kan också generera merförsäljning.

Vi är märkesoberoende och kan finansiera utrustning från olika leverantörer

Som partner har du full frihet att utveckla och erbjuda den bästa tekniska lösningen. Dina kunder är sedan fria att välja den produkt de tycker passar bäst.

3 Step IT

Bättre finansiering för finansbranschen

Vi gör det möjligt för banker och finansbolag att addera värde till sina finansiella lösningar genom att erbjuda en komplett livscykeltjänst. De kan differentiera sina tjänster med hjälp av vår finansiering- och livscykelhanteringslösning för IT.

Vi är alltid öppna för att diskutera nya partnerskap

Ladda ner vårt whitepaper om partnerskap för mer information!

Ladda ner whitepaper

3 Step IT

Intresserad av ett partnerskap?
Kontakta oss