Offentlig sektor och IT-livscykelhantering

Paragraphs

Livscykelhantering för kommuner

Hos kommunen hanteras saker annorlunda, åtminstone när det gäller anskaffning av IT-utrustning. Målet är naturligtvis att få rätt utrustning till så låg kostnad som möjligt, men upphandlingslagstiftning och anbudsförfaranden gör att processen blir krånglig och invecklad.

Vi känner till de offentliga aktörernas utmaningar och skyldigheter, så vi kan hjälpa till att göra högkvalitativa och hållbara anskaffningar. Vi har mer än 10 års erfarenhet av kunder inom den offentliga sektorn. Vi har bl.a. hjälpt kommuner och kommunsammanslutningar, sjukhusdistrikt, utbildningsinstitutioner och församlingar med finansiering, utrustningsadministration och återtagshantering. 

Läs om vårt samarbete med Upplands Väsby kommun

En IT-livscykelhantering erbjuder:

Fördelaktig finansiering

Finansieringslösningen gör det enkelt att följa livscykeln för respektive enhet. Kostnader blir förutsägbara och enkla att budgetera.

Läs mer

Samlad vy över era tillgångar

Asset management-systemet ger dig full kontroll och spårbarhet över hela din datorpark från inköp till avveckling. 

Läs mer

Säker och hållbar avveckling

Vid hyresperiodens slut återtas utrustningen och avidentifieras, raderas och återanvänds på ett kontrollerat sätt.

Läs mer 

Partnerskap ger punktlighet och effektivitet

Världen fungerar mer och mer i nätverk där tjänster ständigt utvecklas och där man samarbetar med olika aktörer. På det här sättet blir produkter och tjänster kundorienterade, smidiga och mer funktionella för alla. Ramverket fungerar på samma sätt; lösningar kan förfinas tillsammans med samarbetspartners. Samtidigt som förståelsen för den andra partens behov ökar, kommer verksamheten bli effektivare och förtroendet stärkas. Läs mer om vår partnerskapsmodell.

Vill du veta mer om hur en IT-livscykelhantering kan göra skillnad inom er verksamhet, eller få en offert på våra tjänster? Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig.

3 Step IT