4 000+ SKÄL ATT VÄLJA

3 STEP IT LIVSCYKELprocess

I dag har 3 Step IT över 4 000 kunder i många olika länder. Företag inom alla olika typer av branscher och sektorer drar nytta av våra lösningar.

Vi erbjuder också lösningar till offentliga organisationer och statliga myndigheter. Bland våra kunder från den offentliga sektorn finns centrala och lokala myndigheter, universitet, departement, statliga företag och sjukvårdsorganisationer.

HERE ARE SOME EXAMPLES OF THE UNIQUE 3 STEP IT APPROACH TO
IT LIFECYCLE MANAGEMENT IN PRACTICE.

HERE ARE SOME EXAMPLES OF THE UNIQUE 3 STEP IT APPROACH TO
IT LIFECYCLE MANAGEMENT IN PRACTICE.
  • Care-free IT management
  • Cost efficiency
  • Data security
  • IT service level
  • Sustainable IT
  • TCO reduced

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner i norra och östra Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som ligger på Lidingö, utanför Stockholm. Genom att ta tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet återförs slam, biogas och värme till samhällets kretslopp. Vi satte oss ner med Conny Nylund, CIO på Käppalaförbundet och ansvarig för företagets IT. Här beskriver han verksamhetens utmaningar och hur samarbetet med 3 Step IT gjort skillnad och fått företaget att jobba med cirkulär ekonomi i sitt dagliga arbete. Vad var

Läs mer Se filmen

Lernia är inte bara Sveriges ledande bemannings- och utbildningsbolag, de är även störst inom blue collar . Ute på arbetsmarknaden agerar de som problemlösare genom att förkorta vägen till jobb. Med sina 150 kontor över hela landet ställs höga krav på deras IT-hantering. Vi satte oss ner med Sebastian Lindström , CIO på Lernia och ansvarig för företagets IT. Här beskriver han verksamhetens utmaningar och hur samarbetet med 3 Step IT gjort skillnad. Vad var Lernias utmaning? Behovet av IT på Lernia gick från att vara internt till mer affärsdriven IT. Vi behövde lämna det traditionella

Läs mer Se filmen

Genom att hyra utrustningen istället för att äga så har Metso Group skapat betydande kostnadsbesparingar. Utrustningsregistret Asset NG ger hela organisationen en flexibilitet och transparens under hela livscykeln, samtidigt som det frigör tid och resurser ur ett administrativt perspektiv.

Läs mer

Leasing erbjuder Recall en smidigare hantering av deras IT-utrustning. Samtidigt som det möjliggör en smidig investeringsprocess när ny teknik ska införskaffas. Tack vare en smart livscykelhantering för sina tillgångar och konkurrenskraftig finansiering har partnerskapet med 3 Step IT resulterat i 30% sparande på investeringarskostnader.

Läs mer

Upplands Väsby kommun

"Äntligen har vi fått en lösning som hjälper oss att enkelt hålla koll på kommunens IT-utrustning och alla leasingavtal. 3 Step ITs asset management-system är enkelt att administrera och ändra i och ger våra supporttekniker all den information de behöver för att kunna göra sitt jobb; kostnadsställen, versioner, ägare, geografisk placering, status m.m. Deras kundteam har tagit sig an uppdraget på ett mycket bra sätt och det märks att 3 Step IT värdesätter sina kunder." Annika Andersson, systemtekniker, helpdesk och support

Läs mer

Access UK began working with 3 Step IT in 2015 and describes the company as “great people to engage with, an excellent team.” 3 Step IT offers financing advice, arranges leases and enables all their financed assets to be managed.

Läs mer

City of Valkeakoski

“One of 3 Step IT’s strengths is a well-developed asset register: it really works. The asset register has been one of the key things in our co-operation.” — Markku Salakka, CIO

Se filmen

Better budgeting and sustainability for a learning community

Se filmen

“Working with 3 Step IT has given us more effective equipment tracking and cost allocation, with convenient billing, and a very responsive service. I’d recommend them for organisations of all sizes.” Aile Kupperkupp - Finance Manager

Se filmen

The CEO of Fira Group says he invests his cash in core activities: "Fira Group doesn’t want to own properties, construction tools or IT devices. That’s why we need partners for IT life cycle management and financing such as 3 Step IT."

Se filmen

“We used to buy a computer and use it until its lights went out… then we bought a new one. It seemed we were saving money, then we realised computer maintenance and support were expensive. Now a regular IT refresh keeps finance, and IT and our employees happy.” Margo Külv - Head of IT Department

Se filmen

“We have a clear IT replacement policy, that’s easy to maintain with 3 Step IT. This gives us a lower TCO and fixed monthly payments that make budgeting easy.” Jens Bruun Andersen - Business Relationship Manager

Se filmen

“Leasing links rental to revenue, so we conserve cash and we can manage our funds more effectively… At the end of the lease 3 Step IT provides auditable, certified, data destruction” Tore Villund, Senior Manager, Data Centres

Se filmen

IT security the best IT companies can rely on

Se filmen

“With around 6000 computers, transparency, traceability, predictability and certified data destruction are critical. So we chose 3 Step IT for its asset management solution, predictable funding and equipment disposal.” Henning Owren - Head of Marketing & Communications.

Se filmen

Kainuu Joint Authority partnered with 3 Step IT to move from 5 financiers and numerous administrative units with their separate asset registers to a single system for the financing, administration and eco-friendly recycling of fixed assets.

Läs mer

Lappset Group Ltd has been able to focus on developing its business operations since partnering with us. Transferring all of its existing IT hardware to 3 Step IT and then leasing it back means managing the assets through a single asset register.

Läs mer

Centralising IT acquisition services with a single service provider has brought clear benefits for Lemminkäinen. Managing assets – including mobile phones – is easier and less time consuming with the 3 Step IT online asset management tool.

Läs mer Se filmen

The Finnish beverage producer Olvi used to find compiling financial management reports time-consuming and laborious. Partnering with us has centralised financial reporting on a single tool making it simple and quick.

Läs mer

Perstorp is an innovative global chemistry company focused on specialty chemistry products. They wanted to get into a continuous process of replacing old equipment.

Läs mer Se filmen

The Profiler service facilitates the management of IT equipment and helps Tampere Adult Education Centre (TAKK) to get devices returned. IT leasing, management and returns works well for their adult students and staff.

Läs mer

University of Wales Trinity St David

Financially flexible IT life cycle solution allows University of Wales Trinity St David to easily control IT, better predict future spend and focus on the student experience.

Se filmen

Wedlake Bell

Flexible IT life cycle management allows Wedlake Bell to pursue IT refresh strategy, in a simple, secure and cost effective manner. “The whole service helps me manage my assets from start to finish and for the Head of IT, it makes my job a hell of a lot easier" – David Hymers, Head of IT

Se filmen

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you for your subscription