Varför 3stepIT?

4000 företag världen över låter oss ta hand om deras 1,9 miljoner assets

I en värld som blir allt mer digitaliserad hjälper vi dig att fokusera på det allra viktigaste: din kärnverksamhet

Distansarbete, en mångfald av produktivitetsverktyg, växande cyberbrottslighet och globala miljöutmaningar ställer nya krav på dagens verksamheter gäller det att skapa en flexibel verksamhet för att inte hamna på efterkälken.

Upptäck fördelarna med att använda framför att äga

Vår livscykelprocess gör det möjligt att hantera finansiering, användning och utbyte av IT-utrustning på ett transparant, kostnadseffektivt och hållbart sätt.

3 Step IT
3 Step IT

Får du ut full potential av din IT?

Varje verksamhet är unik och hanterar IT på olika sätt. Vi kan hjälpa dig var du än är på resan. Läs mer om hur du kan ta dig från en reaktiv till proaktiv it-hantering. 

Läs mer om proaktiv it

3 Step IT hjälper dig att:

Förbered dig för framtiden med en smidig IT hantering

ikon-cfo

CFO/COO

 • En cirkulär IT hantering ger betydande kostnadsbesparingar

 • Anpassningsbar kostnadsfördelning, flexibel kostnadsplanering, lägre totalkostnad med en livscykelhantering

 • Hållbar IT-livscykel som stödjer era CSR mål

ikon-cio

CIO/CTO

 • Kostnadskontroll och en uppdaterad databas över IT-utrustningen

 • Modern teknik minskar behovet av support och därmed dina underhållskostnader

 • Säker avveckling av utrustning som byts ut, ISO certifierade processer

 • Lägre totalkostnad under utrustningens livscykel

ikon-it-avdelningen

IT-avdelningen:

 • Från reaktiv till proaktiv

 • Automatiserade utbyten av IT

 • Förstå datorernas hälsostatus

Se hur andra företag möter IT-utmaningar:

HERE ARE SOME EXAMPLES OF THE UNIQUE 3 STEP IT APPROACH TO
IT LIFECYCLE MANAGEMENT IN PRACTICE.

 • Visa alla
 • DEN PROAKTIVA IT-AVDELNINGEN
 • KOSTNADSEFFEKTIV IT
 • DATASÄKERHET
 • HÅLLBAR IT
3 Step IT

Käppalaförbundet

3 Step IT

Lernia

CASE

CASE: Metso Group

CASE

CASE: Upplands Väsby kommun

CASE

CASE: Access UK

3 Step IT

Alma Media

3 Step IT

City of Kerava

CASE

CASE: DSV Road Oy

CASE

CASE: Kainuu Joint Authority

CASE

CASE: Lappset

CASE

CASE: Olvi

CASE

CASE: TAKK