IT-livscykelmognad

Att förstå var du är i din IT livscykelmognad är det första steget i att identifiera bättre metoder för att förvärva, hantera och byta ut IT-utrustning. 

Paragraphs

Vilken pass mogen är din IT-hantering?

Se lätt och enkelt var du befinner dig i mognadsmodellen, genom att besvara ja/nej-frågorna nedan:

Lifecycle maturity survey - Sweden