IT-livscykelmognad

Att förstå var du är i din IT livscykelmognad är det första steget i att identifiera bättre metoder för att förvärva, hantera och byta ut IT-utrustning. 

Paragraphs

Hur pass mogen är din IT-miljö?

Svara på frågorna nedan:

Lifecycle maturity survey - Sweden