FOKUS PÅ BRA TJÄNSTER TILL ANVÄNDARNA

3FINDIT FÖRENKLAR ADMINISTRATIONEN

Vår lösning för IT-livscykelhantering ger dig de verktyg du behöver för att administrera utrustningen från anskaffning, användning och till återtag. 3FindIT tar din asset management process ett steg längre och hjälper IT att hantera utrustningen under livscykeln.

3FindIT söker igenom nätverket och samlar information om all hård och mjukvara.

3FindIT ge IT mer information och bättre kontroll:

  • Schemalägg automatisk genomsökning varje vecka, månad eller till och med varje timme.
  • Få en detaljerad beskrivning av utrustningen, vem som använder den och vilken mjukvara som är installerad.
  • Matcha serienummer och få en översikt av vilken utrustning som du hyr eller äger.

Tjänsten lägger löpande till data i utrustningsregistret (3 Step IT Asset NG):

  • Informationen om din utrustning blir korrekt och uppdaterad.
  • Du kan kontrollera om det finns utrustning som saknas i nätverket.

FÖRENKLA ADMINISTRATIONEN OCH SUPPORT

HÅLL INFORMATIONEN OM UTRUSTNINGEN UPPDATERAD OCH KORREKT MED 3FINDIT

Additional content

  • Korrekt och uppdaterat utrustningsregister utan onödig administration.
  • Enklare process för utbyten och uppgraderingar av programvaran.
  • Fördelning av kostnader till rätt kostnadsställe.
  • Enklare att spåra inaktiv utrustning som inte längre används och som kan aktiveras för nya användare.

Förenkling av administrationen och automatiska uppdateringar ger IT mer tid att fokusera på viktiga projekt och skapa mervärden som gör stor skillnad för verksamheten.

Beställ demo


3 Step IT tillhandahåller IT-leasing till kreditgodkända kunder. Erbjudandena kan variera från land till land och är eventuellt inte tillgängliga i alla länder. Erbjudandena kan ändras och är föremål för kreditgodkännande, upprättande av dokument som är godtagbara för 3 Step IT. 3 Step IT, 3ChooseIT, 3FindIT, 3CheckIT och Asset NG är varumärken som tillhör 3 Step IT Group Oy.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you! Please check your email to activate your newsletter subscription.