KOPPLA UPP MOT DEN DIGITALA FRAMTIDEN

3connectIT – API-lösningen som möjliggör automatiserad integration

Med 3 Step IT: s framtidssäkrade integrationslösning kan du fokusera på din kärnverksamhet och bygga en skalbar grund för din tillväxt.

3ConnectIT API ger dig möjlighet att integrera utrustningsdata mot dina system för att automatisera administrativa IT-processer.

3ConnectIT

Paragraphs

LÅT TEKNIKEN HANTERA DITT DATA

Automatisera administrativa rutiner och fokusera på kärnverksamheten

Paragraphs

MINIMERA RISKEN FÖR MÄNSKLIGA MISSTAG

En säker automatisering minimerar misstagen och synkroniserar  data korrekt

Paragraphs

VÄLJ
ERT SYSTEM

Du kan fortsätta hantera dina enheter med Asset NG, eller skapa integrationer till andra system.

API-familjen 3ConnectIT

Sidebar Widgets

FAKTABLAD

Lär dig mer om möjligheterna med 3ConnectIT API

Download Fact Sheet

Body

OPTIMERA GENOM INTEGRATION

Vårt integrations API är en uppsättning av regler som definierar hur data kan överföras mellan Asset NG och dina system

  • Reglerna definierar kommunikationsspråk, dataformat och datainnehåll som kan överföras.

  • Alla system som uppfyller API-definitionerna kan kommunicera med AssetNG.

  • 3 Step IT erbjuder själva APIet. Den andra parten använder API:et för att kommunicera med AssetNG.

mockup

Usage Illustration

FÖRDELARNA MED API ANVÄNDNING

DEN MANUELLA PROCESSENS UTMANINGAR

Paragraphs

Icon

Uppdateringar av utrustnings- och kontraktsdata utförs osynkroniserat i flera parallella system 

arrow

Paragraphs

Icon

Risk för mänskliga fel som felstavning eller missade uppdateringar på en eller flera rader

arrow

Paragraphs

Icon

Underhåll av flera system är reurskrävande både tekniskt och personalmässigt

FÖRDELARNA MED EN AUTOMATISERAD INTEGRATION

Paragraphs

Icon

Utrustnings- och kontraktsdata underhålls i ett system mot vilket andra system kan integreras

arrow

Paragraphs

Icon

Dataintegriteten säkerställs genom att systemen är synkroniserade, och det är lättare att upptäcka tillfälliga fel som är återkommande.

arrow

Paragraphs

Icon


Automatiserade, integrerade system hanterar tillväxten smidigt. Det behövs ingen IT-administration för att hantera extra enheter eller användare.

Paragraphs

GÖR SOM MÅNGA ANDRA,
KOPPLA UPP DITT FÖRETAG MOT DEN DIGITALA FRAMTIDEN

Är du nyfiken och vill veta mer om hur ditt företag kan dra nytta av vårt nya API?

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you for your subscription