Lernia

 

Lernia är inte bara Sveriges ledande bemannings- och utbildningsbolag, de är även störst inom blue collar. Ute på arbetsmarknaden agerar de som problemlösare genom att förkorta vägen till jobb. Med sina 150 kontor över hela landet ställs höga krav på deras IT-hantering. Vi satte oss ner med Sebastian Lindström, CIO på Lernia och ansvarig för företagets IT. Här beskriver han verksamhetens utmaningar och hur samarbetet med 3 Step IT gjort skillnad.

 

Vad var Lernias utmaning?

Behovet av IT på Lernia gick från att vara internt till mer affärsdriven IT. Vi behövde lämna det traditionella tankesättet ”teknik för teknikens skull” bakom oss och lösningen blev en modernisering av vår verksamhet med affärsdriven IT i fokus.

Hur kommer det sig att ni valde att finansiera er IT-utrustning via 3 Step IT?

Den största anledningen var att få en standardiserad park av hårdvara med en naturlig livscykel. En annan anledning var finansieringen som gör att vi med jämna mellanrum byter ut äldre hårdvara till ny. På så sätt får användarna tillgång till teknik som är modern och som gynnar deras produktivitet.

Dessutom har hållbarhet och miljö alltid varit ett viktigt ämne för oss på Lernia. Att få jobba med partners som 3 Step IT, som har dessa frågor högt upp på sin egen agenda och som kan påvisa effekterna av att anamma en cirkulär ekonomi och jobba mer hållbart, har varit viktigt för oss.

 

Customer Testimonial - LERNIA