Företagsansvar

Ansvar för vår miljö, ekonomi och samhället i stort

Paragraphs

Hållbar utveckling handlar inte bara om vad vi gör, utan hur vi gör det.

För 3stepIT omfattar företagets ansvar att utveckla verksamheten med hänsyn till miljö, ekonomi och samhället i stort. Vi förespråkar en öppen och ärlig dialog mellan våra kunder och anställda med avseende på:

  • Hur vi bedriver verksamheten
  • Vilken påverkan verksamheten har på miljön och de marknader där 3stepIT är verksamma

Var vi än bedriver vår verksamhet är vårt mål att vara ansvarstagande och trovärdiga i allt vi gör. Att ta ansvar för miljö, ekonomi och sociala frågor är tre viktiga grundpelare i vår verksamhet.

3 Step IT

'Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet' - en video tillsammans med Carmen Ene, VD för 3stepIT

 Läs mer om vårt hållbarhetsarbete:

Hållbarhetsrapport 2019

 Läs mer om vad vi gjort och gör för att nå våra hållbarhetsmål

Läs mer

3stepIT code of conduct 2020

Code of Conduct

Läs vår uppförandekod där vi förklarar de standarder vi satt för oss själva i vårt arbete

Läs mer

1. VI TAR ANSVAR SOM FÖRETAG GENOM ATT:

ikon-lönsamhet

Skapa nya jobb och låter företaget växa på ett hållbart sätt

ikon-medarbetare

Erbjuda våra anställda en säker, rättvis och öppen arbetsmiljö

ikon-pris

Ge möjligheter till personlig utveckling, utbildning och förmåner till anställda

ikon-dator-hållbarhet

Tillhandahålla begagnad utrustning till ett överkomligt pris till nya marknader

2. VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA TJÄNSTER GENOM ATT:

ikon-återvinning

Förlänga IT-klienternas livslängd för att spara på jordens resurser i syfte att minska koldioxidutsläpp

ikon-isberg

Undvika att skrota IT-utrustning för att minska vår miljöpåverkan

Läs mer om om hur 3stepIT:s lösningar hjälper kunder att bli mer hållbara i sin hantering av IT

Läs mer

Miljöansvar

Vår affärsmodell bygger på principerna för den cirkulära ekonomin:

ikon-återvinning

Förlängning av utrustningens livslängd genom återanvändning

ikon-tickad-box

Vi förbättrar skicket på IT-utrustningen vi tar tillbaka

ikon-transport

Optimering av packning och logistik vid återtag av utrustning

ikon-återanvändning

Ansvarsfull hantering av återtagen utrustning

ikon-hållbarhet

Miljövänliga arbetsmetoder och ISO-certifierade processer

Återanvändning sparar på värdefulla naturresurser och minskar koldioxidutsläppen:

För en bärbar dator uppstår den största delen av koldioxidutsläppet under tillverkningsfasen medan användningsfasen enbart står för 10-30% av det totala utsläppet under datorns livscykel. Genom att fördubbla en laptops livslängd reduceras det årliga kodioxidutsläppet väsentligt.

Samhällsansvar

Våra anställda är vår värdefullaste tillgång

Genom att sätta våra anställda först säkerställer vi bästa möjliga service till våra kunder. Vi vill vara en bra arbetsplats för vår personal. Vi arbetar för en arbetsmiljö där medarbetarna:

  • har förtroende för företagsledningen

  • är stolta över sitt arbete

  • trivs att arbeta tillsammans

3 Step IT
3 Step IT

Vi erbjuder våra anställda:

  • personlig utveckling

  • utbildning och kurser

  • förmåner anpassade till rollen

  • lika behandling där ingen diskriminering av något slag tolereras

Varje år gör vi en medarbetsundersökning för att ta reda på vad våra anställda tycker om sitt arbete och hur 3stepIT kan kan förbättras som företag. I vår senaste undersökning anser 98% av de anställda att 3stepIT är en bra arbetsplats. Detta är något som vi är extremt stolta över och vill bibehålla i framtiden.

IT-utrustning för alla till ett överkomligt pris

För oss handlar samhällsansvar om att hjälpa samhället i stort och att bekämpa ojämställdhet eller diskriminering. Vi erbjuder människor samt företag, tillgång till bra begagnad IT-utrustning, till en rimlig kostnad. Detta ger flera fördelar som:           

ikon-tummen-upp

Enklare vardag och bättre livskvalitet

ikon-utbildning

Bättre utbildningsmöjligheter

Genom att rekonditionera IT-utrustning och göra den tillgänglig för utbildningsinstitutioner till en rimlig kostnad, vill vi hjälpa skolor att förbättra den utbildning de erbjuder.

Mycket av den utrustning som vi tar hand om exporteras.  Även om det finns en stor efterfrågan begränsar vi vår försäljning till länder som klarar att hantera elektroniskt avfall på ett miljömässigt sätt.

Ekonomiskt ansvar

Vårt ekonomiska ansvar baseras på hållbar tillväxt och ständig förbättring av vår konkurrensförmåga utan att göra avkall på vår affärsetik. Detta har sin bakgrund i '3stepIT attityden' som handlar om att vara ärlig, transparent och öppen.

Efter att 3stepIT grundades 1997 har vi vuxit snabbt på ett stabilt och hållbart sätt. Tillväxten har givit oss möjlighet att ge många nya arbetstillfällen. Vårt mål är att upprätthålla tillväxten, expandera internationellt samt utveckla ömsesidigt fördelaktiga relationer med våra kunder och partners.

3 Step IT

Rapportera in ett olämpligt beteende

Vi har inrättat en extern kanal för att du på ett enkelt sätt ska kunna hjälpa oss att förhindra och stoppa beteenden som kan skada individer, vårt företag eller miljön. Kanalen är tillgänglig för alla våra anställda i alla länder

Rapportera ditt ärende

Lär dig mer om “Whisteblowing at 3stepIT”

Kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetspolicy för 3stepIT koncernen och våra dotterbolag

Läs mer