Policy för integritet och cookies

Denna policy för integritet och cookies förklarar hur vi hanterar personuppgifter: de uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem samt vad vi använder dem till. Policyn förklarar även hur vi använder cookies på 3 Step IT:s hemsida.

Först vill vi nämna några allmänna principer för vad vi gör med de uppgifter vi samlar in.
-Vi sparar de personuppgifter som är relevanta för de tjänster vi tillhandahåller, och använder dessa uppgifter för att förbättra vår service till dig
-Vi kommer aldrig att sälja de personuppgifter vi samlar till andra företag eller personer.
-Även om vi eventuellt delar kunduppgifter, exempelvis för marknadsundersökningar (50% av våra viktigaste kontaktpunkter är Chief Financial Officers), gör vi aldrig detta på ett sätt som gör att personen i fråga kan identifieras.
-Uppgifter delas eventuellt med leverantörer, t.ex. sparas på vår hemsidas värdservice. Detta sker endast enligt lämpliga sekretess- och integritetsavtal, för att skydda dina och våra egna intressen.
-Med hjälp av cookies kan vi identifiera återkommande kunder och deras intressen. Vi använder dessa uppgifter till att personalisera ditt besök på vår hemsida, och till att reducera antalet gånger uppgifter måste anges. Du bör till exempel inte behöva ange ditt namn om du redan angett det vid ett tidigare tillfälle (detta är den princip vi eftersträvar).
-Vi tar inget ansvar för de hemsidor till andra företag eller personer som du når via vår hemsida. Vår integritetspolicy täcker inte uppgifter som samlas av hemsidor som tillhör andra företag eller personer, alltså bör du läsa igenom integritetsbestämmelserna på dessa hemsidor. 3 Step IT kontrollerar inga cookies från hemsidor som tillhör andra företag eller personer. Dessa andra företag eller personer ansvarar för hur dessa cookies fungerar och hur de behandlar personuppgifter.

Vi använder personuppgifter på ett tydligt och transparent sätt. Vi använder inte dina personuppgifter i dolda syften. Vi är öppna och ärliga och vill att vår information ska vara tydlig och lättförståelig samt avsaknad av fackspråk. Vi hoppas att denna policy är ett bra exempel på tydlig information som saknar jargong.

Här följer policyn i detalj:

1. Vi samlar in personuppgifter från våra kunder och andra personer som använder 3 Step IT:s hemsida på följande sätt:
-de uppgifter du tillhandahåller, till exempel dina kontaktuppgifter och andra uppgifter du tillhandahåller via vår hemsida, korrespondens per e-post samt i vissa fall annan korrespondens;  
-de uppgifter vi erhåller när du använder hemsidan, till exempel via cookies som skickas till din dator/mobiltelefon;
-de uppgifter som vi erhåller när du använder Asset Management NG, vårt tillgångsregister samt andra tjänster som tillhandahålls av oss
-uppgifter från offentliga källor, t.ex. den yrkestitel du uppgett på LinkedIn

2. Vi samlar in följande uppgifter, vilka vi eventuellt kombinerar:
-demografiska företagsuppgifter, t.ex. företagets namn, adress och en allmän beskrivning av verksamheten;  
-kontaktpersoner inom ditt företag; t.ex. allmänna kontaktuppgifter, kontaktuppgifter till beslutsfattare och förvaltningspersonal, personernas namn, position inom företaget och affärskontaktuppgifter
-cookie-uppgifter gällande ditt bruk av www.3stepit.com;
-uppgifter som gäller ditt bruk av 3 Step IT:s tjänster och andra uppgifter du anger när du utnyttjar dessa tjänster.

3. Vi använder cookies på vår hemsida.

En cookie är en liten textfil som en hemsida uppmanar din webbläsare att spara på din dator eller mobila enhet när du besöker en hemsida. Cookies används på många hemsidor; med hjälp av dem kan vi samla uppgifter från konsumentens accessanordning, inklusive vilken typ av operatörssystem och webbläsare som används, konsumentens IP-adress samt de webbadresser användaren kommer från eller går till vid besök på hemsidan.

3 Step IT:s webbplatsserver skickar eventuellt cookies till användarens accessanordning eller utrustning för att förbättra hemsidans funktioner. På de flesta webbläsare kan du inaktivera cookies, men när du gör detta fungerar eventuellt vissa funktioner på 3 Step IT:s hemsida eller andra webbsidor inte som de ska.

4. Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in.

Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla och leverera tjänster och produkter till dig, och till att uppfylla våra eventuella andra skyldigheter mot dig. Vi använder även eventuellt dessa uppgifter för att utveckla våra kundrelationer med dig, samt i kommunikations-, reklam-, marknadsförings- och statistiksyfte i den utsträckning tillämplig lagstiftning tillåter.

I vår kommunikation finns det alltid en möjlighet för dig att välja bort att få informationen.

5. Delning av personuppgifter.

Vi delar eventuellt personuppgifter från vår databas med andra företag för de ändamål som beskrivs ovan, om dessa företag tillhör 3 Step IT Group. Vissa av dessa företag befinner sig utanför ditt land eller utanför EU och EEA.

Vi delar även eventuellt de personuppgifter vi har i den utsträckning tillämplig lagstiftning tillåter eller kräver; uppgifterna kan t.ex. delas på uppmaning av offentliga myndigheter.

Vi säljer aldrig de personuppgifter vi samlar till andra företag eller personer.

6. Inspektion och korrigering av insamlade personuppgifter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi har samlat in om dig. Om du upptäcker felaktigheter ligger det i vårt intresse att korrigera eller komplettera de personuppgifter vi har.

Eventuell delning av personuppgifter sker alltid enligt gällande lagstiftning. Vi får t.ex. enligt lag varken avslöja de uppgifter vi har eller våra misstankar vid misstanke om pengatvätt, förutom till motsvarande myndigheter.

7. Vi ansvarar för personuppgifternas säkerhet

Personuppgifterna lagras i 3 Step IT Groups säkerhetsnätverk, som skyddas av brandväggar och kontrolleras av lämpliga internationella åtkomstskydd.

Den operatör som definieras nedan tilldelar personliga användarrättigheter och lösenord till utsedd personal inom 3 Step IT Group, dess partners, dotterbolag och underleverantörer, så att dessa kan hantera personuppgifterna. Alla inloggningar på nätverket och de ändringar som görs på personuppgifterna i vår databas kan bevakas och verifieras.

Alla 3 Step IT Groups anställda, partners, dotterbolag och underleverantörer har tystnadsplikt gällande personuppgifterna i vår databas.

8. Ändringar gällande denna integritetspolicy

Ibland genomför vi ändringar i denna integritetspolicy. Om så är fallet reviderar vi informationen i den här texten och publicerar den nya versionen på vår hemsida.

9. Operatör för den databas som innehåller personuppgifter

Operatören är registrerad som:

3Step IT Group Oy Limited Liability Company, registrerat i Finland
Organisationsnummer 2087590–4
Kontorsadress: Mechelingatan 1A Helsingfors 00180, Finland
Telefonnummer +358 10 525 3200

För ytterligare uppgifter, eller om delar av informationen är otydlig, ber vi dig använda det kontaktformulär som finns på vår hemsida: beskriv ditt ärende så vidarebefordrar vi det till rätt person.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you for your subscription