SPARA PENGAR OCH MILJÖN

MER HÅLLBAR IT-LIVSCYKELHANTERING

Att använda IT-utrustning längre än den planerade livscykeln kan verka som ett bra sätt att spara pengar, då kostnaden fördelas över en längre tidsperiod. Gammal utrustning leder dock till:

 • Ökade kostnader för service och support.
 • Ökad felfrekvens.
 • Fler problem för användarna.

Vår process säkerställer utbyten enligt den planerade livscykeln och skapar mervärde.

HITTA DEN OPTIMALA LIVSCYKELN  FÖR DIN IT-UTRUSTNING

Vår livscykelprocess hjälper våra kunder att planera och administrera utbyten av IT-utrustning.

Därför:

 • Är våra hyresavtal transparenta och gör återlämning enkel.
 • Möjliggör vårt asset management smidig hantering av återlämning och utbyte.
 • Säljer vi utrustningen vidare för återanvändning och kan ta ett restvärde.

Så här går den till:

 1. Du meddelas i god tid att planerat utbytesdatum närmar sig och att hyresperioden upphör (eller måste förlängas).
 2. Du beställer ny utrustning eller använder vår 3ChooseIT-tjänst, där användarna kan välja sin nya utrustning.
 3. Du lämnar tillbaka den utbytta utrustningen. Vi kan erbjuda tjänster för packning och transport. Du kan beställa tjänsterna via vårt asset management system.
 4. Vi raderar all data på returnerad utrustning och ger er en dataraderingsrapport.

Vi gör det enkelt och smidigt att byta ut företagets IT-utrustning.

FRÅN ”TAKE, MAKE, DISPOSE” TILL ”TAKE, MAKE, REUSE”

SKAPA EN HÅLLBAR VÄRLD OCH FRAMTID

Additional content

Den cirkulära ekonomin möjliggör avsevärda besparingar i materialkostnader och ger ökad BNP. Vi integrerar hållbart tänkande i IT-utrustningens livscykel. Fördelarna: våra kunder kan dra nytta av en mer hållbar och ekonomiskt fördelaktig livscykelprocess.

Så här bygger vi en affärsmodell baserad på cirkulär ekonomi:

 1. I motsats till många finansbolag återtar vi använd utrustning när hyresperioden löper ut. Vi uppmuntrar inte till dyra förlängningar av hyresperioden eller att utrustningen inte återlämnas.
 2. Vi gör i ordning utrustningen så att den kan återanvändas (säljas vidare) i stället för att skrotas. Vi har egna rekonditioneringscenter och certifierade partners som tar hand om material ifrån kasserad utrustning.
 3. Vi har ett nätverk av partners för att sälja begagnad utrustning, främst i Europa och endast till länder med kapacitet att hantera elektroniskt avfall. Det är viktigt för oss att rekonditionerad utrustning återanvänds på ett ansvarsfullt sätt.

Vi har utvecklat processer för att återanvända istället för att återvinna IT-utrustning. På så sätt kan vi:

 • Ta restvärden.
 • Göra det ekonomiskt fördelaktigt med en planerad livscykel.
 • Skapa en mer hållbar användning av IT.

Det finns miljontals datorer och många tiotals miljoner telefoner. Genom att bygga en cirkulär ekonomi för IT bygger vi en mer hållbar framtid.

KONTAKTA VÅR SÄLJAVDELNING

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you for your subscription