3 STEP IT KOMBINERAR

ERFARENHET OCH NYTÄNKANDE

3 Step IT grundades i Finland 1997 för att hjälpa kunderna att planera och hantera regelbundna utbyten av datorer. Genom att ha fokuserat på detta i över tjugo år har vi blivit experter inom livscykelhantering. Vi kombinerar finansiering med IT-livscykellösningar.

Våra lösningar hjälper våra kunder att hantera IT-utrustningen mer effektivt. Därigenom kan de få ut mer av sin budget. Våra kunder stannar hos oss under flera utbytescykler, vilket har legat till grund för vår tillväxt.

Vi hanterar för närvarande 1,9 miljoner enheter åt våra kunder. Bland annat datorer, tablets och smartphones.

Vår kärnverksamhet går ut på att erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv tjänst för IT-utrustningens hela livscykel. Vi hjälper dem att anskaffa, administrera, byta ut sin IT-utrustning på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Härigenom har vi blivit en stor återförsäljare av rekonditionerad IT-utrustning med mer än 372 000 sålda enheter under 2017.

Organisationer som söker mer effektiva arbetssätt väljer 3 Step IT. De förstår att våra lösningar tillför ett mervärde utöver en vanlig finansieringslösning och förblir därför trogna kunder.

Våra dotterbolag finns i Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Malaysia, Norge, Singapore och Storbritannien.

Förändring är det enda konstanta i den digitala eran. Nu kommer Internet of Things att minst tiodubbla antalet enheter. Elektroniskt avfall kan bli nästa miljökatastrof.

Effektiv hantering av utrustningen genom hela livscykeln blir nu ännu viktigare. När alla dessa enheter blir gamla, blir en hållbar process för deras återanvändning helt avgörande för vårt fortsatta liv på denna planet.

VÅR PASSION FÖR VERKSAMHETEN

VISION, MISSION, VÄRDEN OCH STRATEGI

Ursprungligen var vår lösning att erbjuda finansiering till stöd för livscykelhantering. Vi ville också se till att utbyten av IT-utrustning skulle kunna ske på ett mer hållbart sätt.

Vi insåg att detta hänger ihop:

  • Finansiering med restvärde sänker kostnaden för investeringar i datorer.
  • En process i slutet av livscykeln möjliggör enkel återlämning av utrustning som i sin tur kan återanvändas.
  • Hyresperioden anpassas till den planerade livscykeln, vilken bestäms utifrån TCO. 

Det avgörande ögonblicket var när vi insåg att 3 Step IT kunde sälja en lösning som kombinerade finansiering med den optimala livscykeln för IT-utrustning. Vi kunde nu möjliggöra en enkel livscykelprocess. Det blev möjligt för kunderna att löpande byta ut sin IT-utrustning i stället för att samla på sig gammal utrustning. Livscykelprocessen blev nu ekonomiskt fördelaktig för kunderna som både fick effektivare användare och undvek ökade kostnader för gammal utrustning eller förlängning av hyreskontrakt.

Efter att ha utvecklat processen för livscykelhantering i 20 år har vi etablerat en av de mest avancerade lösningarna på marknaden. Detta gör det möjligt för våra kunder att få ut mer av sin IT-budget och att låta IT-avdelningen fokusera på innovation.

Vi använder asset management som plattform för nya digitala tjänster. Med dessa kan våra kunder förbättra IT-administrationen och göra utbytet av utrustning till en positiv upplevelse i stället för en källa till irritation.

Våra digitala lösningar ger en ännu mer komplett lösning för IT-livscykelhantering. De ger också möjligheter till partnerskap inom både nuvarande och nya marknader.

Våra värderingar har formats av vårt nordiska ursprung. Hållbar återvinning av utrustning ger affärsnytta och kostnadsfördelar för våra kunder. Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsmodell och vår etiska grundsyn.

 

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you for your subscription