From our blog:

CIRKULÄR IT

FRAMTIDEN ÄR CIRKULÄR, BLI EN DEL AV DEN

Säkerhet informationssäkerhet - minimera läckorna

Våra mobiler och datorer innehåller mer information än någonsin. Vad skulle hända om din mobil hamnade i fel händer? Ta reda på svaret här!

Läs mer

Ansvar GDPR vad är det, hur ska man förbereda sig?

Lär dig allt du behöver veta om GDPR. Se vårt populäraste webinar någonsin!

Läs mer

Produktivitet Hur mycket kan du spara?

Leasing är en växande trend. Testa vårt verktyg för att ta reda på hur mycket ni kan spara.

Läs mer

GDPR: INFORMATIONSSÄKERHET OCH SÄKER DATARADERING

Vi lever i en tid där säkerhetshot och sårbarheter förändras i allt snabbare takt samtidigt som verksamheter hanterar allt större mängder information. Att inte arbeta systematiserat med sin informationssäkerhet kan innebära en stor risk för omfattande affärspåverkan om man brister i arbetet. Att lämna ifrån sig företagets begagnade IT-utrustning (datorer, laptops, smartphones etc) ska inte göras hur som helst. Vi vidtar alla typer av säkerhetsåtgärder för att våra kunder ska vara helt säkra på att deras begagnade IT-utrustning tas om hand på ett säkert och miljömässigt korrekt sätt. 

Filter by tags:

All

Återanvändning av smarta telefoner - en viktig väg mot en cirkulär ekonomi

En undersökning från McMaster University i Kanada visar att mindre än 1 procent av alla smarta telefoner återvinns, en skrämmande låg siffra med tanke på den påverkan som tillverkning och inköp av nya telefoner har. Dessutom framkommer det i rapporten att producera en ny smart telefon innebär...

Läs mer 26 Apr 2018

Så tar Lernia steget mot hållbar IT och en cirkulär ekonomi

Lernia är inte bara Sveriges ledande bemannings- och utbildningsbolag, de är även störst inom blue collar . Ute på arbetsmarknaden agerar de som problemlösare genom att förkorta vägen till jobb. Med sina 150 kontor över hela landet ställs höga krav på deras IT-hantering. Vi satte oss ner med...

Läs mer 20 Apr 2018

Cirkulär Ekonomi - en möjlighet för alla

Den vanligaste trenden de senaste 150 åren är att industriell tillverkning och konsumtion är linjär. Produkter masstillverkas av råmaterial för att säljas, användas och till sist hamna på deponi. Den linjära modellen lovar ingenting inför framtiden utan riskerar att förbruka många av våra...

Läs mer 09 Apr 2018

Cirkulär livscykelhantering för IT - nästa stora innovation

Cirkulär ekonomi erbjuder flera lösningar för att vi ska kunna fortsätta använda jordens råvaror. Den cirkulära modellen fokuserar på att förlänga produkternas livslängd genom återanvändning. I en färsk rapport från SB Insight ”The Nordic Market for Circular Economy” fick 2700 personer i Sverige,...

Läs mer 02 Apr 2018

Framtiden för IT-hantering, TCO och cirkulär ekonomi

Framtiden för IT-hantering, TCO och cirkulär ekonomi-3 Step IT:s Robert Åholm reflekterar och förklarar Debatten kring cirkulär ekonomi som nästa steg i den finansiella evolutionen har länge varit ett surr i bakgrunden. De senaste åren har begreppet och fenomenet vuxit sig starkare och fått en mer...

Läs mer 22 Mar 2018

Korrekt livscykel förbättrar produktiviteten

Moores lag är vida erkänd, att den tekniska evolutionen går exponentiellt snabbare. Något som är enastående då samhället och vi får tillgång till mer avancerad teknik. Men dagens affärer blir med det också mer beroende av att företag ligger i framkant och att tekniken blir mer rotat i företagens...

Läs mer 23 Feb 2018

Rekordår för 3 Step IT - Ökade omsättningen med 25 procent under 2017

3 Step IT redovisar ett urstarkt 2017 och visar en omsättningsökning från nära 1,3 miljarder under 2016 till hela 1,6 miljarder 2017, vilket innebär nära 25 procents tillväxt. – Vi har ett framgångsrikt år i ryggen och lyckats öka vår svenska omsättning på en IT-marknad som totalt bara växer med...

Läs mer 12 Feb 2018

Säker återanvändning - A och O för 3 Step IT

För 3 Step IT och våra kunder är säkerhet A och O. Från det att utrustningen lämnar kundens händer till det att vi återvunnit den är säkerheten högsta prioritet. Därför är Klavreström idag en säkerhetsklassad anläggning där de anställda genomgått både rigorösa säkerhetsprövningar och omfattande...

Läs mer 02 Feb 2018

I småländska Klavreström får datorer och mobiler nytt liv

I den gamla bruksorten Klavreström, i mellersta Småland, ligger 3 Step IT Logistics Centre. Hit skickas all IT-utrustning som 3 Steps IT:s kunder behöver byta ut, reparera eller göra sig av med. Och 2017 var ett riktigt rekordår. Hela 220 000 enheter hanterades av logistikcentret, vilket i snitt...

Läs mer 18 Jan 2018

Smart livscykelhantering är den modell som bidrar till att minska IT-kostnaderna

När det gäller IT- och teknikinköp är det viktigt att ta fasta på 20/80-principen: av de totala kostnaderna för en dator (TCO, Total Cost of Ownership - total ägandekostnad) uppgår kostnaden för själva utrustningen till endast 20%. Inköpspriset för utrustningen utgör alltså inte den största delen...

Läs mer 14 Jan 2018

Det finns ungefär 2 000 000 000 datorer i världen. Varje minut säljs hundratals nya smarta telefoner. Det finns bara ett svar: vi behöver lära oss att återvinna. Alla pratar om digitalisering - när man istället borde prata om återanvändning.

Vi hjälper ditt företag att hålla IT-enheter i effektiv användning så länge som möjligt och i slutet av deras livslängd kommer vi att ge dem ett nytt meningsfullt liv.

HÅLL DIG UPPDATERAD OM DET SENASTE

Thank you for your subscription