Hållbart Näringsliv

Positiva affärseffekter av minskat ägande 

Title

Positiva affärseffekter av minskat ägande

Normen har sedan länge varit att äga och slänga produkter snarare än att återanvända dem i den mån det går. Det handlar om både privat- och företagskonsumtion, där fokus ofta varit att ha det senaste och kasta det ”gamla”. Det här linjära tankesättet är inte hållbart i längden. Därför finns det en vinning i att börja se över vilka processer och områden i företaget man kan göra cirkulära och på så sätt mer hållbara.

Medvetenheten kring hållbarhet och den cirkulära ekonomin har även ökat i samhället och debatten är ständigt pågående. Kraven växer på företagen att ställa om till långsiktigt hållbara affärsmodeller med mer än sig själva i fokus. Hållbarhet har blivit en stark konkurrensfördel, i vissa fall en nödvändighet för att konkurrera på marknaden, både om kunder och om nya medarbetare. Exempelvis så uppgav 83 procent av 80- och 90-talisterna att de tyckte det var viktigt att företag driver en hållbar verksamhet och gör vad de kan för miljön, enligt en undersökning från Jung Relations.

Hur kan man som företag bli en del av omställningen?

För företag som producerar varor handlar det ofta om att identifiera delar i produktionskedjan där man kan använda mer hållbara material, effektivisera processer och hitta miljövänligare transportlösningar. Det handlar dock även om att ersätta delar av produktionskedjan med cirkulära lösningar. Cirkulära lösningar betyder att värdet man skapar i någon del av produktionskedjan senare går tillbaka in i andra delar av kedjan. Ett exempel kan vara att överflödigt material från delar av en färdig produkt används för nya produkter istället för att slängas. På så sätt sparar man värdet och undviker extrakostnader som uppkommer ur inköp av nya råmaterial. 

Bildkälla: Omocom

För tjänstebaserade företag kan det vara svårare. Affärsmodellen går naturligtvis att ställa om över tid, men det kräver ofta stora resurser som tid, pengar och projektledning. För att inte tala om att det kan förändra strukturen på kärnverksamheten, vilket kan få konsekvenser om det inte är tillräckligt välplanerat. Många vill inte heller förändra en fungerande affärsmodell om de inte måste.

Nyckeln finns i att ändra en process i taget och där är det oftast enklare att ändra processer som inte är kopplade till kärnverksamheten utan till det dagliga arbetet. Om vi tar anskaffandet av en dator som exempel, så sker 90 procent av CO2-emissionerna som är kopplade till datorn i produktionsprocessen, vilket gör att varje ny dator som produceras skapar nya emissioner. Om du istället låter en dator gå till återanvändning efter att den använts av ditt företag, kan du minska datorns totala CO2 emissioner med upp till 47 procent. Den förlängda livslängden för enheten gör att en ny dator inte behöver produceras lika ofta, vilket gör att färre nya datorer behöver produceras.

Läs mer om hållbar livscykelhantering här

AddToAny