Hållbarhetsrapport 2019

En halv miljon anledningar att fira världsmiljödagen

Title

Hållbarhetsrapport 2019

Precis som förra året väljer vi att publicera vår hållbarhetsrapport i samband med världsmiljödagen. Rapporten beskriver vad vi har gjort och planerar att göra för att nå våra hållbarhetsmål.

Under 2019 nådde vi nya milstolpar, bland annat med ett rekord i antalet hanterade IT-enheter.

Över en halv miljon datorer, mobiler och annan typ av IT-utrustning togs om hand av våra processanläggningar och hela 98% av den returnerade utrustningen från våra kunder såldes vidare för återanvändning.

Vi är oerhört stolta över resultatet och hur vi tillsammans med våra kunder lyckats behålla viktiga resurser i cirkulation som främjar en cirkulär ekonomi. Men arbetet med att öka insamlingen av teknik är långt ifrån klart. Det finns fortfarande en stor andel utrustning som skrotas i förtid helt utan reflektion. 

Därför hoppas vi att denna rapport kan öka kunskapen om vilka positiva miljöeffekter en hållbar avveckling av teknik faktiskt skapar, samt hur stor betydelse denna modell har för att få ner vår utsläpp. 

Du hittar rapporten i sin helhet här

AddToAny