Cirkulär ekonomi och hållbarhet går hand i hand

Hållbarhetsrapport för 2018

Title

Hållbarhetsrapport för 2018

I samklang med Världsmiljödagen väljer vi att publicera vår hållbarhetsrapport. Miljö och hållbarhet är några av 3 Step IT:s viktigaste kärnfrågor och vi har visat att cirkulär ekonomi och lönsamhet kan gå hand i hand.

I hållbarhetsrapporten får du en unik inblick i hur våra moderna processanläggningar jobbar för att hitta ett nytt hem för återlämnad utrustning av våra kunder vid leasingperiodens slut. Hela 97 procent av utrustningen vi tog tillbaka under 2018 gick till återanvändning och resterande 3 procent återvanns.

Läs också: "Vårt jobb är långt ifrån klart när det gäller återanvändning" - intervju med Henrik Sörestad, ansvarig för vidaresäljning av begagnad IT på 3 Step IT:s processanläggning i Klavreström

En av de främsta faktorerna till framgången under det gångna året är 3 Step IT:s hållbara servicemodell där återanvändning av är en viktig komponent i erbjudandet. Antalet enheter som hanterades av 3 Step IT:s anläggningar för återanvändning ökade från 420 000 under 2017 till närmare 500 000 globalt varav hela 225 000 av dessa hanterades i Sverige. 

Den rekonditionerade utrustningen säljer vi vidare till kontrakterade och certifierade återförsäljare inom Europa som säkerställer att utrustningen hanteras korrekt och enligt våra riktlinjer. Detta säkerställer att datorer och mobiler används i gott syfte samtidigt som export av elektronikavfall motverkas.

– Med hållbarhet i större fokus än någonsin får det oss att se över vilken inverkan vi har på vår planet. Det är inte tillräckligt att bara erbjuda en tjänst som gör andra mer hållbara. Vi måste hela tiden se över hur vi kan göra våra tjänster och vår bransch mer hållbar – som kund, partner, arbetsgivare och användare av jordens resurser, säger Peter Onstrand, VD för 3 Step IT Sverige.

Vi värnar om vår fantastiska personal med samma omsorg som vi värnar om våra kunder. Därför har vi inkluderat feedback från vår årliga medarbetsundersökning i rapporten. Undersökningen visar en hög anställningsnöjdhet med en poäng på 4,08 av 5 och våra flexibla arbetssätt (jobba hemifrån eller på annan ort) framhävs som en attraktiv faktor för 3 Step IT:s anställda.

Vår livscykelmodell har under det gångna året uppmärksammats och belönats med priser av bland annat The Circulars, en konferens som organiseras av World Economy Forum. Konferensen är ett initiativ där WEF och forumet Young Global Leaders bland annat lyfter och prisar organisationer som gör betydande insatser för den cirkulära ekonomin.

Se filmen: Därför ska du inte använda din IT-utrustning längre än 36 månader - webbinar med 3 Step IT och Radar Group

Vill du veta mer om hur vi förhåller oss till hållbarhetsrelaterade frågor? Klicka här eller på bilden nedan för att gå vidare till rapporten som även finns tillgänglig för nedladdning.

3 Step IT:s hållbarhetsrapport för 2018

AddToAny